Psí park u nemocnice

Na rohu ulic Žižkova a Bezručova za nemocniční zdí je volný, nevyužívaný pozemek s několika vzrostlými stromy, který je vlastnictvím města. Navrhujeme prostor upravit, oplotit a zřídit na něm psí hřiště. Psí hřiště slouží především k setkávání lidí, pejskařů i nepejskařů, k socializaci psů, k jejich vyvenčení a hraní bez vodítka. Psí hřiště vznikají v posledních letech v řadě měst i v menších obcích v ČR a jsou velmi oblíbená.
Realizovatelné
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Prostor na rohu ulice Bezručova a Žižkova v Českém Brodě je zcela nevyužitý a přímo se k danému účelu nabízí – v našem městě žije 687 registrovaných psů. Ne každý jejich majitel má zahrádku a psí hřiště může být vítanou možností, kam se jít se psem projít (když v Brodě není moc cílů procházek) a nechat ho volně vyběhat a socializovat s dalšími psy, aniž by měl člověk obavy, že by tím obtěžoval ostatní obyvatele. Hřiště je přínosem i pro samotné obyvatele, kteří mohou místo využít k setkávání a popovídání si, posezení na lavičkách ve stínu vzrostlých stromů.
Psí hřiště (psí park) je oplocený prostor určený pro psy k venčení, hraní bez vodítka. Překážky slouží především k zábavě psů, a nikoliv k výcviku.
Typické psí hřiště se obecně vyznačuje nízkým plůtkem, brankou, lavičkami pro majitele psů, zajištěným stínem pro horké dny (stromy), pítkem pro psy, košem na psí exkrementy, různými překážkami a prolézačkami.
Prvky užité v tomto návrhu jsou z akátového dřeva, mají tedy dlouhou životnost a jsou designově propracované. V prostoru by mělo být umístěno 7 prvků psího hřiště (3 různé překážky, kladina, tunel, proskokový kruh a slalom) a dále 4 lavičky, psí pisoár, informační tabule, odpadkový koš a dosazeny 3 stromy.
Vchod na uvedené hřiště by byl z ulice Bezručova tak, aby nedocházelo ke kolizím návštěvníků s automobilovou obsluhou přilehlé školní kuchyně.
Kolize dětí na cestě do jídelny s pejskaři je ošetřena plotem a zavírací brankou.
Realizací psího parku by došlo k účelnému využití daného prostoru a současně k dalšímu posunu v revitalizaci nemocničního areálu. Psi jsou součástí životů mnoha z nás a bylo by fajn a příjemné, kdyby město mohlo pamatovat i na tuto část svých spoluobčanů. Psí hřiště u nemocnice by se mohlo stát http://Položkový rozpočet s ilustračními fotografiemi prvků krásným a přívětivým místem pro setkávání lidí.

Položkový rozpočet s ilustračnímu fotografiemi prvků

Odhadované náklady

245512 Kč
Pozn.: Na přání navrhovatelky byl rozpočet upraven z 300.000 Kč na 245.512 Kč.

Umístění

Pozemek parc. č. 2088 a parc. č. 2089 a část pozemku parc. č. 199/2 v k.ú. Český Brod. (V případě námitek města by bylo možné projekt psího hřiště umístit i na jiném místě)

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Dle regulativů dané plochy uvedených v územním plánu se jeví tento záměr jako částečně diskutabilní a ne zcela ztotožněný s danými regulativy. Především se celkově jedná o plochu, kde se nachází školská zařízení, sociální a nemocniční zařízení. Návrh je realizovatelný.

Odboru výstavby a územního plánování

Bez připomínek. Stavbou nebudou dotčeny přilehlé pozemní komunikace.

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

Návrh je realizovatelný. V případě realizování projektu bude třeba upravit obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, která stanovuje pravidla pro pohyb psů ve městě. Z hlediska ochrany přírody bez připomínek. Z hlediska nakládání s odpady bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší nemáme námitek. Z hlediska vodního hospodářství bez připomínek. Z hlediska ochrany ZPF nemáme námitek. Z hlediska státní správy lesů bez připomínek.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh je realizovatelný.

Odbor rozvoje

11 komentářů

  • Samozřejmě jsem taky stoprocentně pro, konečně by se mohlo někde s pejskami být a konečně něco podnikat.

   Reagovat
 • Skvělý návrh, psů je ve městě hodně, oplocené místo pro bezpečnou možnost jejich volného pohybu je dle mě potřeba.

  Reagovat
 • Dobrý den, já jsem také pro. Bohužel se mi stále nedaří přijít na to, jak odeslat kladný hlas do hlasování. Gabriela Štrynclová

  Reagovat
  • Dobrý den, spojím se s Vámi emailem a hlasování si společně projdeme krok po kroku. Petra Ištvániková

   Reagovat
 • Skvělý nápad, určitě jsem pro. Mám malého raubíře a jistě by se tam vyřádil.

  Reagovat
 • Na tomto místě vedle školy a školní jídelny naprosto nevhodné, tam by se mělo vybudovat něco pro děti.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy

Fotbalové branky a basketbalové koše k volnému sportování

Cílem projektu je osadit vybraná místa (v tomto konkrétním případě oblast cyklostezky mezi Českým Brodem a Štolmíří, tzv. „Útulna“) fotbalovými brankami a basketbalovými koši. Snahou je umožnit zejména dětem větší sportovní vyžití ve venkovním prostoru, a to bez nutnosti velkých investic ze strany města.

Více »

OŽIVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U RADNICE

Záměrem projektu je revitalizace stávajícího dětského hřiště v parku vedle radnice. Úprava prostoru bude spočívat v doplnění dětského hřiště o 7 dřevěných laviček, pískoviště, bezpečnostní plot a arboristické práce. Doplnění a úprava hřiště o výše zmíněné vybavení přinese užitek občanům a návštěvníkům našeho města.

Více »