Na žáky čeká jejich třída v novém kabátě!

30. 8. 2020

Učebna žáků 7.B v ZŠ Vladislava Vančury je již připravena na začátek nového školního roku. Návrh na vylepšení jejího interiéru podala do participativního rozpočtu maminka žáka, který sem na druhý stupeň vloni nastoupil. A projekt nakonec bez problémů zvítězil ve veřejném hlasování.

Projekt úpravy učebny měl dvě části – první bylo pořízení zakoupení v té době zapůjčené interaktivní tabule, aby byla třída dovybavena na standard ostatních tříd dříve to bude možné z investiční dotace městské části po schválení rozpočtu, druhou částí pak bylo vylepšení interiéru třídy, aby byl útulnější a pohodlnější pro výuku. V zadní části třídy pak ještě vznikl čtenářský koutek a odpočinková zóna. „Napadlo mě udělat také s dětmi obraz na zadní zeď třídy a tím je do projektu zapojit. Na hodinách výtvarné výchovy jsme s dětmi udělali návrhy, obrázky žáků jsem pak zpracovala do velké barevné kompozice a tu jsme přenesli pomocí projektoru na zadní stěnu,“ popisuje proces tvorby iniciátorka projektu a výtvarnice, paní Petrová.

Ke konci školního roku pak přišla na řadu samotná malba s dětmi, žáci zde strávili zhruba 8 dopolední. V průběhu léta Odbor kultury a školství ve spolupráci s předkladatelkou projektu pořídil navržené vybavení, nakoupil nábytek a do zadní části třídy byl položen koberec. Pak už následovala brigáda s několika rodiči, kteří přišli pomoci smontovat nábytek z Ikey a dodělat čtenářský koutek. „Těší mě, že se povedlo třídu zútulnit a dovybavit a doufám, že se tam děti budou cítit dobře a tím, že se samy na práci podílely, snad si své vylepšené třídy budou i víc vážit.“ dodala Petrová.

Sdílejte článek s ostatními!
Facebook
Twitter
Email