Participativní rozpočet? Rozhodně ano!

Cílem participativního rozpočtu je aktivní zapojení občanů do rozhodování o finančních prostředcích vyčleněných z městského rozpočtu. Občané mají jedinečnou možnost navrhnout změnu veřejného prostor v okolí svého bydliště a zároveň nahlédnout do fungování...

číst více

Participativní rozpočet – trocha teorie

CO JE TO „PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET“? Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce...

číst více

MČ Praha 11 vyčlenila 6 milionů Kč. O využití této částky rozhodnou obyvatelé Prahy 11

 

 

MŮŽETE PŘIHLÁSIT SVŮJ NÁPAD

 

JEJICH REALIZOVATELNOST PROVĚŘÍ ÚŘEDNÍCI

 

 

NÁPADY PRODISKUTUJEME NA SPOLEČNÉM SETKÁNÍ

 

 

BUDETE O NICH HLASOVAT

 

 

REALIZACE VÍTĚZNÝCH NÁVRHŮ