KROK 1

RADNICE UVOLNÍ ČÁST ROZPOČTU

KROK 2

LIDÉ PŘIJDOU S NÁPADY, CO JE TŘEBA VYLEPŠIT

KROK 3

NÁPAD ZPRACUJÍ DO PODOBY PROJEKTU

KROK 4

JEHO REALIZOVATELNOST PROVĚŘÍ ÚŘEDNÍCI

KROK 5

NÁPADY PRODISKUTUJÍ OBČANÉ MEZI SEBOU

KROK 6

A BUDOU O NICH HLASOVAT

KROK 7

RADNICE ZAJISTÍ REALIZACI VYBRANÝCH NÁVRHŮ

KROK 8

REALIZOVANÉ PROJEKTY BUDOU SLOUŽIT VŠEM