Praha 3 - participativní rozpočet

Nápad pro šestku

Moje osmička

Dáme na vás

Můj otisk v Dobřejkách

Tvoříme Děčín

Náš chomutov

Chýně- Participativní rozpočet

Společně pro klášterec

Můj nápad pro naše město - Krnov

Můj nápad pro naše město - Litoměřice

Žijeme zde spolu - náš rozpočet

Moje stopa

Čtrnáctka podle Vás

Participativní rozpočet Prahy 5

Investice na přání

Participativní rozpočet Kolovraty

Participativní rozpočet Slivenec

Společně pro Zbraslav

Radnice pro lidi – lidé pro obvod

Společně tvoříme jih

Zelená porubě

PRo Mnichovice

Nápad pro Opavu

Participativní rozpočet Rumburk

Překvapte říčany

Participativní rozpočet Sadská

Investice na přání

Můj projekt pro Turnov

Aktivně pro Žďár

Tvoříme Zlín

Tvoříme Znojmo

Tvořme Krumlov spolu

Participativní rozpočet Hejnice

Participativní rozpočet Nový Jičín

Stříbro - rozhodujme společně

Následující grafy ukazují, kolik obce vkládají financí do rukou svých občanů. Sledujeme jednak to, jaký je podíl participativního rozpočtu vůči celkovým výdajům obce. To ukazuje graf vlevo. Pak ale také sledujeme kolik je do participativního rozpočtu vkládáno vzhledem k počtu obyvatel. Porovnáváme vesměs první ročníky. V obou indikátorech solidně vedou malé obce.

Následující dva grafy pro změnu ukazují jak se na tvorbě participativního rozpočtu podílejí samotní občané. Grafy ukazují dvě věci. Graf vlevo ukazuje jaká je aktivita občanů při závěrečném hlasování o tom, které z navrhovaných projektů mají být podpořeny. Vedle toho nás také zajímá kolik občané podávají návrhů na to, co má být z participativního rozpočtu podpořeno. To ukazuje graf vpravo. Opět vidíme, že v těchto ohledech jsou opět výrazně lepší malé obce

Facebook
Facebook