Revitalizace hřiště ve vnitrobloku domů Do Zátiší

Navrhujeme revitalizaci původního volejbalového hřiště ve vnitrobloku.
Autor(ka): Květa Gordonová
Realizované, Vybrané v hlasování
2020
Sdílet:
Odůvodnění:

V této části sídliště Skalka dochází k výměně generací, jsou zde soustředěni jak nejmladší obyvatelé města, tak ti ze středních generací, tak i ti v aktivním důchodovém věku. V poslední době se projevil zájem v daném vnitrobloku obnovit stávající, dnes zarostlé volejbalové hřiště, a to tak, aby se stalo hřištěm víceúčelovým – multifunkčním, mohlo tak sloužit pro různé sportovní aktivity, jako je pétanque, volejbal, malá kopaná, kriket atd.

Popis:

Jak je uvedeno výše. Jde nám o to přizpůsobit vnitroblok Do Zátiší pro co největší volnočasové aktivity. Ve vnitrobloku je již vybudováno dětské hřiště s pískovištěm pro nejmenší obyvatele sídliště Skalka. Není však využívána plocha bývalého volejbalového hřiště, protože je v takovém stavu, kdy matka Příroda zvítězila nad kdysi pískovou plochou. Navrhujeme obnovit pískovou plochu, a to tak, aby se stalo hřiště multifunkčním a mohlo sloužit zejména pro aktivity, jako je pétanque, volejbal, malá kopaná, kriket atd. Okolo této budoucí sportovní plochy navrhujeme přidat lavičky, případně hráčské stolky pro „Člověče, nezlob se“, dámu či šachy.

Do horní části vnitrobloku pak navrhujeme umístit herní prvek „Bagr“, který je určen především dětem kolem cca 9 až 14 let. Čímž by došlo k celkovému uzavření zaplněného vnitrobloku.

V poslední době byly odstraněny ve vnitrobloku přestárlé keře, a proto navrhujeme v rámci revitalizace vysadit nové, aby poskytly občanům v horkých letních dnech stín.

 

Odhadované náklady

400000 Kč
Pozn.:

Odhadujeme, že předpokládané náklady všech našich navrhovaných úprav by byly cca 400 000 Kč. Domníváme se, že pokud by došlo k realizaci našeho návrhu, celou akci by zvládla provést společnost CHETES s.r.o., která je k takovýmto činnostem určena.

Umístění

Vnitroblok Do Zátiší – pozemek 2084/1

Posouzení realizovatelnosti

Za správu a údržbu dětských hřišť a sportovišť souhlasíme s realizací projektu – instalace nového herního prvku a obnova bývalé pískové plochy (zemní práce, obrubníky, konstrukční vrstva, vč. finálního mlatového povrchu hřiště) za podmínky, že víceúčelová plocha nebude oplocena a těsná blízkost dětského hřiště pro děti do 6 let vylučuje některé míčové hry, např. volejbal nebo nohejbal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy