CHCETE TAKÉ REALIZOVAT PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET, ALE NEJSTE SI JISTI, JAK ZAČÍT?

 

Připravíme Vám podobu participativního rozpočtu na míru a pomůžeme:

S FORMÁLNÍ PODOBOU ROZPOČTU:

 • Úvodní seminář o participativním rozpočtování pro úředníky a zastupitele.
 • Sestavení a vedení pracovní skupiny připravující postup tvorby rozpočtu.
 • Finalizací podkladů pro schválení postupu zastupitelstvem/radou města.
 • Kalkulací provozních nákladů na realizaci participativního rozpočtu.

SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI:

 • Úvodní prezentace o participativním rozpočtování pro širší veřejnost.
 • Školení pro zaměstnance úřadu o komunikaci s veřejností, přípravě a vedení veřejných setkání atp.
 • Moderování veřejných setkání včetně zpracování výstupů a výsledků.
 • Zajištění závěrečného výběru priorit pro participativní rozpočet (on-line hlasování, zajištění zpracování výsledků).

S INFORMAČNÍ KAMPANÍ:

 • Vytipování a naplánování využití vhodných komunikačních nástrojů pro informování veřejnosti.
 • Vytvoření webu pro konkrétní město na základě této šablony.
 • Školení práce v administračním prostředí webu
 • Využití obecné infografiky pro tvorbu plakátů a letáků (ZDARMA)
 • Zpětná vazba k textům, tiskovým zprávám.
 • Příprava a realizace atraktivní a srozumitelné prezentace fungování PaR pro veřejnost.

Mám zájem o více informací

Ke stažení

METODIKA TVORBY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Tato metodika je určena těm, kteří potřebují jednoduchý a srozumitelný nástroj k přípravě participativního rozpočtu ve svém městě. Ať jste politik, aktivní občan, nebo úředník, najdete v ní praktický návod k tomu, jak participativní rozpočet připravit, jak ho realizovat a také na co si dát pozor při implementaci jeho výsledků.

Metodika ke stažení ZDE

FÁZE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PŘEHLEDNĚ

Pro každou fázi přípravy, realizace a implementace výstupů procesu participativního rozpočtování jsme sestavili jednotný popis. Příklady a pohledy politiků a úředníků z několika českých měst a příklady ze zahraničí vám umožní lépe si představit, co je třeba dělat. Pro jednotlivé kroky jsme připravili sumář nezbytných i vhodných aktivit s popisem, jak je provést.

PŘIZPŮSOBENÍ PRO VAŠI OBEC

Tvorba participativního rozpočtu může mít celou řadu variant závislých na podmínkách Vašeho města. Tato metodika Vám pomůže sáhnout v každém kroku k ověřenému postupu a upravit si ho dle vlastních možností. Připraví vás na možná rizika a případná řešení problémů, které se mohou při vytváření participativního rozpočtu vyskytnout.

VYCHÁZÍME Z PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ Z ČR I ZE ZAHRANIČÍ

Metodika se opírá o praktické zkušenosti pilotního testování přípravy participativního rozpočtu v několika českých městech. Protože se v českém prostředí jedná o první průzkumníky této metody, reflektuje metodika zároveň příklady tvorby participativních rozpočtů v zahraničí i příklady z odborné literatury, která se tímto procesem zabývá.

Publikace vznikla díky podpoře EEA Grants a Norway grants

PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ

Participativní rozpočtování – Případové studie

Pro lepší představu, jak reálně fungují participativní rozpočty v zahraničí, jsme pro vás připravili e-brožurku případových studií participativních rozpočtůPolska (Dabrowa Gornicza, Walbrzych) a Slovenska (Bratislava – Nové Mesto, Banská Bystrica).

Brožura ke stažení ZDE

Vznik této publikace umožnil Mezinárodní visegrádský fond, který podpořil náš projekt „Participativní rozpočtování – různé pohledy na procesy participace veřejnosti v zemích Visegrádské čtyřky“, na kterém jsme spolupracovali s polskými a slovenskými partnery. Doufáme, že uváděné příklady přispějí k prohloubení diskuze o využívání tohoto inovativního nástroje také v českých zemích.

 

VSTUP PRO KOORDINÁTORY