Podání návrhu

Nevíte si rady? Přečtěte si podmínky podání nebo kontaktujte naši koordinátorku!

  Identifikace navrhovatele
 • Minimální věk pro podání návrhu je 15 let.
 • Návrh projektu
 • Úderný a jasný. Bude Váš návrh provázet až do hlasování.
 • Adresa, číslo dotčeného pozemku.
 • Do vyhledávacího pole zadejte adresu místa, kterého se Váš návrh týká. Alternativně můžete na mapě manuálně najít konkrétní místo a kliknout na něj pacičkou. Místo je vybráno tehdy, když se na něm objeví červená značka. Realizovat lze pouze návrhy umístěné na pozemcích města (viz. podmínky podání).
 • Krátký a výstižný popis návrhu projektu, který bude použit pro jeho propagaci. Max. 500 znaků.
 • Co nejpřesnější odůvodnění návrhu projektu, jakou situaci Váš návrh projektu řeší, čím bude přínosný. Max. 2000 znaků.
 • Co nejpřesnější popis návrhu projektu, aktivit, prvků, způsobů realizace apod. Max. 2000 znaků.
 • Pokuste se odhadnout, kolik Váš návrh bude stát. Můžete se pokusit oslovit možné dodavatele. Oslovte pracovníky odborů MěÚ, konzultujte s nimi možné náklady. Můžete zkusit popsat konkrétní položky, které Váš návrh obsahuje, a odhadnout jejich cenu.
 • Můžete nahrát až 12 příloh ve velikosti do 1 MB.
 •