O Tvoříme Hustopeče

Tvoříme Hustopeče je participativní rozpočet umožňující občanům zapojit se do rozhodování o využití části peněz z městské kasy. Pro letošní rok vedení radnice vyčlenilo částku 500 tisíc korun. Tu utratí za skvělé nápady, které Hustopečáky nejvíce zaujmou.  

A jak to funguje? Občané můžou přijít s náměty, co v Hustopečích vylepšit, postavit, opravit a vyhýbat se nemusí ani vzdělávacím, kulturním, společenským či sportovním akcím pro děti i dospělé. Po posouzení a společném projednání, zda je nápady možné uskutečnit, lidé hlasováním sami vyberou pro ně ty nejzajímavější. Realizaci vítězných námětů zajistí město. 

 

Jaké nápady můžete zaslat?

Konkrétní oblasti nejsou nijak omezeny a zahrnují širokou škálu od instalací laviček, odpadkových košů, oprav, drobných rekonstrukcí či zvelebování ploch a výsadbu zeleně až po volnočasové akce typu organizace přednášek, divadel nebo například koncertů. Hlavní podmínkou realizace námětu je přínos občanům města.
A nikdy v tom nebudete sami. Po podání námětu nastane období konzultace s 
koordinátorem i úředníky s cílem doladit vše tak, aby byl nápad realizovatelný. Pak už stačí pouze získat podporu místních při hlasování a nastane samotná realizace, kterou zajistí město.  

Mezi další podmínky patří: 

 • maximální částka na jeden námět je 250 000 Kč včetně DPH
 • součástí rozpočtu jsou rovněž náklady na projektovou dokumentaci ve výši do 10 % celkových nákladů
 • předpokládané roční provozní náklady nepřevýší 5 % pořizovacích nákladů
 • termín pro podávání návrhů je od 3. 3. do 31. 3. 2021
 • návrh lze podat přes on-line formulář, e-mailem nebo osobně na podatelnách MěÚ
 • navrhovatelem může být každý obyvatel Hustopečí, ti mladší 15 let potřebují souhlas zákonného zástupce
 • návrh musí být realizován na pozemcích či budovách ve vlastnictví města
 • navrhovatelé jsou klíčoví aktéři procesu, kteří spolupracují s úřadem i veřejností
 • námět by měl obsahovat informace pro posouzení možnosti jeho realizace, tzn. zejména
  – být srozumitelný,
  – mít vyplněná povinná pole formuláře,
  – zahrnovat odhad nákladů na realizaci,
  – upřesňovat lokalizaci a prostorové požadavky,
  – vhodné je doplnění fotodokumentací současného stavu.

 

Harmonogram 2021

Radnice uvolní část rozpočtu

březen 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

do 31. března 2021

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

duben 2021

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

květen 2021

O návrzích proběhne hlasování

červen 2021

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

červenec 2021 a dál

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.