Podání návrhu

Nevíte si rady? Přečtěte si podmínky podání nebo kontaktujte naši koordinátorku!

  Informace o návrhu
 • Úderný a jasný. Bude Váš návrh provázet až do hlasování.
 • Krátký a výstižný popis návrhu, který bude použit pro jeho propagaci. Max. 70 slov.
 • Krátký a výstižný popis současného stavu. Na co reagujete, proč návrh podáváte atp. Max. 70 slov
 • Co nejpřesnější popis navrhovaného řešení – účel, cíl, aktivity, prvků, způsobů realizace apod. Max. 300 slov.
 • Započítávejte i náklady na projektovou dokumentaci. Aby byl Váš odhad dostatečně přesný, doporučujeme oslovit možné dodavatele, případně také pracovníky odborů městského úřadu. Zadejte částku bez mezer, například 150000.
 • Nepovinné. Prosíme, použijte šablonu podrobného rozpočtu ke stažení v patičce webu.
 • Povinná příloha. Tento obrázek použijeme pro prezentaci Vašeho návrhu na webu i v tiskovinách města. Prosíme o dostatečně kvalitní obrázek, ke kterému máte autorská práva. Doporučujeme formát na šířku. Maximální velikost obrázku 1 MB.
 • Můžete nahrát až 12 dodatečných obrázků ve velikosti do 1 MB.
 • Adresa, případně více adres v případě, že se návrh týká více míst. Pokud se váš návrh týká širší oblasti, popište ji.
 • Do vyhledávacího pole zadejte adresu místa, kterého se Váš návrh týká. Alternativně můžete na mapě manuálně najít konkrétní místo a kliknout na něj pacičkou. Místo je vybráno tehdy, když se na něm objeví červená značka. Realizovat lze pouze návrhy umístěné na pozemcích města (viz. podmínky podání).
 • Kontakty
 • Autor návrhu

 • Ulice a číslo popisné
 • Zákonný zástupce

  Vyplňte v případě, že je autor mladší 15 let, nebo pokud návrh podáváte na základě plné moci.
 • Ulice a číslo popisné
 • Garanti návrhu
 • Garant návrhu č. 1

 • Váš návrh musí dle pravidel podpořit jako garanti 2 svéprávní občané města Hostivice.

 • Ulice a číslo popisné
 • Garant návrhu č. 2

 • Ulice a číslo popisné
 • Uvedené osobní údaje budou použity výhradně za účelem komunikace ve věci participativního rozpočtu Tvoje Hostivice, budou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a nebudou poskytnuty třetím stranám. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně přípustné. Informace o zpracování osobních údajů městem Hostivice jsou uvedeny na webu města: Titulní stránka > Radnice > Dokumenty > Informace o zpracování osobních údajů
 •