Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Nejdůležitější podmínky

 Zde uvádíme pouze stručné informace.

Kdo může podat návrh?

 •  kterýkoliv obyvatel Hostivice = fyzická osoba starší 15 let, která má k městu Hostivice vztah.
 • pokud je autor návrhu mladší 15 let, musí návrh podat jeho/její zákonný zástupce.

Navrhovatel musí zajistit podporu svého návrhu od dvou svéprávných občanů města – tzv.  garantů. Garantem návrhu musí být obyvatel města Hostivice starší 18 let.

Každý obyvatel může podat maximálně 3 návrhy.

Do jaké částky se musíte vejít?

 • V roce 2023/2024 je cena návrhu stanovena v rozmezí 20 000 – 500 000 Kč.
  Součástí ceny je např. i náklad na projektovou dokumentaci, provozní náklady…podrobnosti najdete v pravidlech.

Jaké návrhy budou z participativního rozpočtu podpořeny?

 • návrhy zaměřené na zkvalitnění života obyvatel Hostivice,
 • návrh musí být přístupný a využitelný všemi obyvateli města,
 • návrh musí být udržitelný pod dobu 5 let,
 • návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 5% jeho pořizovací ceny.

Realizace návrhu musí být v kompetenci města a nesmí odporovat právním předpisům ČR. Další podmínky najdete v pravidlech.

Co musí návrh obsahovat?

 • název
 • stručné shrnutí
 • popis výchozí situace, na kterou autor reaguje
 • podrobný popis navrhovaného řešení
 • přesnou specifikaci míst/a realizace návrhu zakreslenou do mapy
 • odhadované náklady na realizaci
 • ilustrativní obrázek (autor k němu musí mít autorská práva)
 • kontakt na autora a garanty.

Podrobnosti opět viz pravidla 🙂

Do kdy to celé musíte stihnout?

 • do 30 dubna 2023.

POKUD CHCETE PODAT NÁVRH, JE POTŘEBA DODRŽET PODMÍNKY UVEDENÉ V PRAVIDLECH PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU TVOJE Hostivice, která si můžete stáhnout níže.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu tvoje@hostivice.eu

Podání na městském úřadu

podávejte na podatelně městského úřadu Hostivice