Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

 • Návrh může podat občan Českého Brodu či vlastník nemovitosti v Českém Brodě spolu se dvěma dalšími kontaktními osobami z řad občanů města. Pokud je navrhovatelem osoba mladší 18 let, musí být alespoň jednou z kontaktních osob jeho zákonný zástupce.
 • Každý občan může podat i podpořit více návrhů.
 • Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu. Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.
 • Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejného projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. My budeme v roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.
 • Návrhy mohou mít investiční i neinvestiční povahu. V případě investic do majetku, který není vlastnictvím města, je třeba navrhovatelem projektu zajistit souhlas vlastníka s využíváním této investice. V případě, že navrhovatel nezajistí souhlas vlastníka majetku, na kterém bude projekt realizován, nemusí být tento projekt zařazen ke hlasování. (Mapové podklady zde.)
 • Nejvyšší možné náklady pro realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout částku 400.000 Kč včetně DPH, přičemž minimální výše ceny jednoho návrhu musí být 50.000 Kč včetně DPH. 
 • Na realizaci všech návrhů je vyčleněná částka 600.000 Kč.
 • Realizovaný návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 • Návrh musí být realizovatelný nejpozději do konce roku 2023. Pouze v opravdu odůvodněných případech lze realizaci přesunout až do konce roku 2024.
 • Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.
 • Finance participativního rozpočtu nebudou podporovat činnosti či investice podporované z jiných dotačních programů města (například nebudou podporovány provozní náklady spolků).

Lhůta pro podání návrhů končí 12. března 2023

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu brodacibrodu@cesbrod.cz

Podání na městském úřadě

podávejte na podatelně