Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Navrhovatelem může být občan České republiky nebo osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 15 let. Navrhovatel musí zajistit podporu svého návrhu od dvou garantů. Garantem návrhu musí být obyvatel města […] starší 18 let.

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

Návrh musí být realizován na území města […]. Pozemky a budovy, kterých se bude Váš návrh týkat, by nejlépe měly být ve vlastnictví města. Zde je k dispozici mapa města, kde jsou vyznačeny budovy a pozemky ve vlastnictví města.

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy týkat Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro město a jeho občany.

Realizace Vašeho návrhu nesmí překročit daný finanční rozpočet. Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 500 000 Kč včetně DPH a roční provozní náklady nesmí přesáhnout 10% z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

Finanční náklady na jeden návrh musí být max. 500 000 Kč.

Návrh musí být možné zrealizovat během 18 měsíců.

Lhůta pro podání návrhů končí 31. května 2020.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu webmesta@mesto.cz

Podání na magistrátu

podávejte na podatelně Magistrátu Vašeho města