Podat návrh

Podmínky

Konkrétní oblasti nejsou nijak omezeny a zahrnují širokou škálu od instalací laviček, odpadkových košů, oprav, drobných rekonstrukcí či zvelebování ploch a výsadbu zeleně až po volnočasové akce typu organizace přednášek, divadel nebo například koncertů. Hlavní podmínkou realizace námětu je přínos občanům města.
A nikdy v tom nebudete sami. Po podání námětu nastane období konzultace s koordinátorem i úředníky s cílem doladit vše tak, aby byl nápad realizovatelný. Pak už stačí pouze získat podporu místních při hlasování a nastane samotná realizace, kterou zajistí město.  

Mezi další podmínky patří: 

 • maximální částka na jeden námět je 300 000 Kč včetně DPH
 • součástí rozpočtu jsou rovněž náklady na projektovou dokumentaci ve výši do 10 % celkových nákladů
 • předpokládané roční provozní náklady nepřevýší 5 % pořizovacích nákladů
 • termín pro podávání návrhů je od 1. 2. do 1. 3. 2023
 • návrh lze podat přes on-line formulář, e-mailem nebo osobně na podatelnách MěÚ
 • navrhovatelem může být každý obyvatel Hustopečí, ti mladší 15 let potřebují souhlas zákonného zástupce
 • návrh musí být realizován na pozemcích či budovách ve vlastnictví města
 • navrhovatelé jsou klíčoví aktéři procesu, kteří spolupracují s úřadem i veřejností
 • námět by měl obsahovat informace pro posouzení možnosti jeho realizace, tzn. zejména
  – být srozumitelný,
  – mít vyplněná povinná pole formuláře,
  – zahrnovat odhad nákladů na realizaci,
  – upřesňovat lokalizaci a prostorové požadavky,
  – vhodné je doplnění fotodokumentací současného stavu.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu zm.vfrank@hustopece.cz

Podání na MěÚ

Obě podatelny (radnice i budova staré pošty)