NÁZEV: Zúžení chodníku a vytvoření nových parkovacích míst
MÍSTO REALIZACE: Děčín, Podmokly – naproti Kinu Sněžník, k.ú. Podmokly, č.p. 1213/3
KRÁTKÝ POPIS: Vzhledem k velkému úbytku parkovacích míst v uvedené lokalitě, navrhuji upravit šířku chodníku před Kinem Sněžník (u parku), odstranit zastávku a doasfaltovat komunikaci a vyznačit stání pro auta.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: cca 500 000,- Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Finanční náklady pro realizaci návrhu překročí maximální povolené náklady na jeden projekt v rámci participativního rozpočtu.