Již jednou jsme zmiňovali, že některé návrhy město zrealizuje hned a ze svého, třeba proto, že už to bylo dlouho v plánu nebo proto, že je nápad potřebný a na realizaci v podstatě nenáročný. Takovým se stal návrh pana Chabra, který spočíval v tom, aby se kontejnery na tříděný odpad pod Základní školou Dr. M. Tyrše zašouply do svahu a nestály tím pádem na chodníku. Ještě jsme se v rámci Tvoříme Děčín 2019 nedostali ani k hlasování a kontejnery na tříděný odpad mají postavené své krásné místečko.

Pan Horák, vedoucí Střediska městských služeb, se návrhu hned ujal a se svými pracovníky jej i uskutečnil. Finanční náklady na stavbu místa pro kontejnery činily 56 200 Kč. Tímto děkujeme jak na Chabrovi, který potřebné řešení vymyslel, tak Středisku městských služeb, které se bez okolků ujalo realizace.