HLASOVAT PRO JEDNOTLIVÉ NÁVRHY MŮŽETE ZDE

NÁZEV: Zpevněná plocha u 10 ti garáží na p.p.č. 584/2 , v k.ú. Děčín

MÍSTO REALIZACE: Děčín – 2 , p.p.č. 584/2 k.ú. Děčín sjezd na místní komunikaci Vokolkova ulice

KRÁTKÝ POPIS: Návrh na úpravu stávající zpevněné plochy před 10 ti garážemi, včetně úpravy kanalizace.

ODŮVODNĚNÍ: Příjezd a plocha u 10 ti garáží je na p.p.č. 584/2, která je ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Způsob využívání pozemku je jako společný dvůr před garážemi umístěnými na st.p.č. 584/3 až 584/12. Stávající stav zpevněné plochy je z hlediska provozu a návaznosti na městský chodník v nevyhovujícím stavu. Povrch plochy je částečně zatravněn a ostatní plocha, po které se jezdí auty, má štěrkopískový povrch, který byl v minulosti uživateli garáží několikrát hutněn bez uspokojivého výsledku. Při prudkém dešti dochází k odplavování štěrkopísku na městský chodník, který je nutné po každém dešti zametat. Plocha má nefunkční kanalizaci, která způsobuje po dešti louže, z nichž dešťová voda odtéká na sousední pozemek. Cílem navrhované úpravy plochy je odstranění znečišťování chodníku naplaveninami štěrkopísku na chodník podél ulice Vokolkova a odvodnění plochy do dešťové kanalizace. Dalším cílem je zlepšení vzhledu zpevněné plochy od městského chodníku a odstranění údržby a úklidu společného dvora.

POPIS: Návrh řeší úpravu plochy sejmutím stávající nesourodé vrstvy štěrkopísku a na celé ploše položit nový povrch ze zámkové dlažby s únosností pro pojezd osobních automobilů.
Plocha bude navazovat na stávající chodník, který je rovněž ze zámkové dlažby. S touto plochou bude řešena i kanalizace dešťové vody pro odvodnění pozemku.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:

1. Vypracování projektu………………………………………………. 10.000 Kč
2 Likvidace a sejmutí stávajícího povrchu …………………………… 40.000 Kč
3. Výstavba nové plochy, včetně sjezdu na komunikaci ……………. 220.000 Kč
4. Oprava kanalizace …………………………………………………..15.000 Kč
Celkem : ………………………………………………………………… 285.000 Kč

[question_map_results