NÁZEV: Zpevněná plocha u 10 ti garáží na p.p.č. 584/2 , v k.ú. Děčín

MÍSTO REALIZACE: Děčín – 2 , p.p.č. 584/2 k.ú. Děčín sjezd na místní komunikaci Vokolkova ulice

KRÁTKÝ POPIS: Návrh na úpravu stávající zpevněné plochy před 10 ti garážemi, včetně úpravy kanalizace.

POPIS: Návrh řeší úpravu plochy sejmutím stávající nesourodé vrstvy štěrkopísku a na celé ploše položit nový povrch ze zámkové dlažby s únosností pro pojezd osobních automobilů.
Plocha bude navazovat na stávající chodník, který je rovněž ze zámkové dlažby. S touto plochou bude řešena i kanalizace dešťové vody pro odvodnění pozemku.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:

1. Vypracování projektu………………………………………………. 10.000 Kč
2 Likvidace a sejmutí stávajícího povrchu …………………………… 40.000 Kč
3. Výstavba nové plochy, včetně sjezdu na komunikaci ……………. 220.000 Kč
4. Oprava kanalizace …………………………………………………..15.000 Kč
Celkem : ………………………………………………………………… 285.000 Kč

[question_map_results