NÁZEV: Zlepšení parkování ve vnitrobloku Zámecká – Děčín I

MÍSTO REALIZACE: vnitroblok Zámecká – Děčín I

KRÁTKÝ POPIS: Nová parkovací místa ve vnitrobloku v Zámecké ulici.

POPIS: Ve vnitrobloku by mělo vzniknout několik nových parkovacích míst, kterých je v centru města čím dál tím větší nedostatek. Povrch parkovacích míst by měl být tvořen zatravňovací dlažbou, aby nedocházelo ke zbytečnému úbytku zeleně v centru města. V současné době je zpracováván projekt na rekultivaci vnitrobloku, rozmístění parkovacích míst může být převzato z projektu.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000,-