NÁZEV: Zkratka na Starák

MÍSTO REALIZACE: Park podél náhonu zámeckého rybníka pozemek 2292/1.

KRÁTKÝ POPIS: V současné době je přes tuto část parku vyšlapaná cesta, která je bahnitá, plná louží. Je velmi využívaná. Navrhuji tuto cestu vydláždit a tím logicky propojit prostor od autobusové zastávky s průjezdem pod železniční tratí křižovatky Oblouková x Provaznická

POPIS: Navrhuji vydláždit chodník pomocí betonové dlažby, ideálně ve stylu okolních nových chodníků. Chodník by stačil 2 m široký, tj. 2 řady velkoformátových dlaždic, plus obrubníky. Prostor bych doplnil dvěma ks laviček.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Lokalitu je třeba řešit komplexně a v souvislostech. Tato lokalita bude řešena architektonickou soutěží. Samostatné vybudování cesty není v souladu s plánovanými akcemi města.