ZAMÍTNUTÉ NÁVRHY V ROCE 2018 – 2019

HLASOVAT PRO POSTUPUJÍCÍ NÁVRHY MŮŽETE OD 8.7.2019

Dětské hřiště v Chrochvicích

NÁZEV: Dětské hřiště v Chrochvicích MÍSTO REALIZACE: Pozemek p. č. 643/1 v katastrálním území Chrochvice, obci Děčín, městské části Děčín VII-Chrochvice. Konkrétně jde o část pozemku za budovou bývalé základní školy. Pozemek je téměř dvacet let nevyužíván, naposledy...

číst více

Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou, 1. etapa

NÁZEV: Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou, 1. etapa MÍSTO REALIZACE: p.p.č. 844/1, k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou podél hlavní příjezdové komunikace do Březin v části podél plotu ČOV (1. etapa). Návaznost...

číst více

Znovuzrození parku

NÁZEV: Znovuzrození parku MÍSTO REALIZACE: p.p. 332/1, k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Obnovené veřejného parku s historií, společenskou a botanickou hodnotou, zaniklého po roce 1989 z důvodů zanedbané péče a necitlivých zásahů (částečné oplocení, zrušení...

číst více

Schody

NÁZEV: Schody MÍSTO REALIZACE: Propojení ulice Erbenova a V Jámě KRÁTKÝ POPIS: Upravení krátkého svahu tak, aby se zde dalo bezpečně chodit. POPIS: Schody, či jinak zpevněný terén vhodný pro chůzi. Je to v blízkosti lesa, možná by bylo pěkné toto udělat ze dřeva....

číst více

BBD – Barevný, bzučíčí Děčín

NÁZEV: BBD - Barevný, bzučíčí Děčín MÍSTO REALIZACE: Vytypované pozemky v Děčíně vybrané dle vhodnosti a své pozice. KRÁTKÝ POPIS: Naše jednobarevné trávníky jsou smutným obrazem pro naše vnímavé oko. Pojď nechat vysadit více lučního kvítí, které nám krásně barevně...

číst více

Vylepšení aleje na cyklostezce v Křešicích

NÁZEV: Vylepšení aleje na cyklostezce v Křešicích MÍSTO REALIZACE: Děčín Křešice – alej od železničního přejezdu KRÁTKÝ POPIS: V nové aleji u cyklostezky některé stromky chybí nebo jsou ve špatném stavu. Návrh by měl posloužit ke zlepšení stavu aleje. POPIS: Na místě...

číst více

Chodník pro pěší z ulice Ploučnická

NÁZEV: Chodník pro pěší z ulice Ploučnická MÍSTO REALIZACE: Děčín 3 - Staré město, za koupalištěm, z ul. Ploučnická KRÁTKÝ POPIS: Chodník pro pěší z ulice Ploučnická k budově plaveckého areálu a komplexu Kaufland, který by opět umožnil příjemnou chůzi „zadem“ kolem...

číst více

Cesta kolem, nikoli na! (hřbitov)

NÁZEV: Cesta kolem, nikoli na! (hřbitov) MÍSTO REALIZACE: p.p.č. 6, k.ú. Podmokly KRÁTKÝ POPIS: Pakliže je v mapách i v katastru pozemek pojmenovaný jako ulice (zde Pomezní), předpokládá se, že bude přinejmenším schůdná bez ohrožení uživatelů na zdraví. Základem...

číst více

Nahoru na horu Kváderberg

NÁZEV: Nahoru na horu Kváderberg MÍSTO REALIZACE: Přístupová cesta na kopec Kváderberg směrem od horního vstupu do Nemocnice, z ulice Lužická KRÁTKÝ POPIS: Jedná se o zpřístupnění horní části kopce Kváderberg vozíčkářům a rodičům s kočárkem. Zpevnění cesty a její...

číst více

Ptačí domky

NÁZEV: Ptačí domky MÍSTO REALIZACE: Vybrané lokality určené po konzultaci s ornitologem a architekem. KRÁTKÝ POPIS: Cílem projektu je vytvořit zajímavé a umělecky zpracované ptačí budky, které budou instalovány ve veřejném prostranství. Nejen že vytvoříme útočistě pro...

číst více

Obnovení komunikace.

NÁZEV: Obnovení komunikace. MÍSTO REALIZACE: část p.p.č. 795/1 k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Realizací návrhu dojde k obnovení a zprovoznění historické místní komunikace, která v současnosti citelně chybí. Návrh je proveden v minimálně možném provedení - pouze...

číst více

Umělecká díla na pravém břehu Labe

NÁZEV: Umělecká díla na pravém břehu Labe MÍSTO REALIZACE: Nábřeží od starého rozběleského přívozu po ústí řeky Ploučnice. Návrh se týká těchto pozemků v majetku města: -od přívozu (Kocandy) č. 167 a 169/1 -směrem ke kempu č. 170/1 - louka č. 2408/6 - u nového mostu...

číst více

Knihovna Věcí

NÁZEV: Knihovna Věcí MÍSTO REALIZACE: Objekt ve vlastnictví města Děčín KRÁTKÝ POPIS: Knihovna věcí je místo propojování generací a komunit. S možností předání uvědomění, že si nemusíš pořád něco kupovat… odnaučuje hromadit, inspiruje ke zdravému vztahu ke hmotě a...

číst více

Zkratka na Starák

NÁZEV: Zkratka na Starák MÍSTO REALIZACE: Park podél náhonu zámeckého rybníka pozemek 2292/1. KRÁTKÝ POPIS: V současné době je přes tuto část parku vyšlapaná cesta, která je bahnitá, plná louží. Je velmi využívaná. Navrhuji tuto cestu vydláždit a tím logicky propojit...

číst více

SPORTUJEME I VEČER

NÁZEV: SPORTUJEME I VEČER MÍSTO REALIZACE: Hřiště ZŠ M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín 2 KRÁTKÝ POPIS: Ve městě Děčín chybí nejenom odpovídající hala na futsal, ale dokonce i venkovní hřiště. Nejblíže ideálu se blíží školní hřiště ZŠ M. Tyrše. Pokud by se na něm...

číst více

Umístění kontejnerů tříděného odpadu do svahu.

NÁZEV: Umístění kontejnerů tříděného odpadu do svahu. MÍSTO REALIZACE: Křižovatka ulic Tylova a Vrchlického pod Základní školou Dr. Miroslava Tyrše KRÁTKÝ POPIS: Zasazení kontejnerů tříděného odpadu do svahu pod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. POPIS: Zasazení kontejnerů do...

číst více

Odstranění závad parkoviště Zoo Děčín

NÁZEV: Odstranění závad parkoviště Zoo Děčín MÍSTO REALIZACE: Parkoviště u Zoo Děčín na Pastýřské stěně. KRÁTKÝ POPIS: Parkoviště zřízené v roce 2013 má do již odpočátku závady, které mohou způsobit úraz nebo poškození věcí. Projekt řeší odstranění závad. POPIS: Na...

číst více

Chodník do sídliště

NÁZEV: Chodník do sídliště MÍSTO REALIZACE: Sídliště Březiny, na pozemku p.č. 184/3, 873, 276/90, a 276/113  v k.ú. Březiny KRÁTKÝ POPIS: Propojení asfaltového chodníku na konci sídliště (v místě mezi panelovými domy č.p. 174 a 175) s cestou podél Ploučnice v...

číst více

Obnova altánu „Turistický přístřešek Stoličná hora“

NÁZEV: Obnova altánu "Turistický přístřešek Stoličná hora" MÍSTO REALIZACE: Stoličná hora, poblíž bývalého výletního hostince Kvádrberk a významné vyhlídky Císařský výhled při červeně značené turistické stezky a naučné stezky "Kaňon Labe". KRÁTKÝ POPIS: Stávající...

číst více

Obnova poškozeného povrchu cyklostezky

NÁZEV: Obnova poškozeného povrchu cyklostezky MÍSTO REALIZACE: Úsek mezinárodní cyklostezky (2, EVT, Labská) od míst, kde se Žlebská ulice stáčí do pojezdu po odbočku k drážní budově (pod železniční zastávkou Děčín - Prostřední Žleb) v délce 170 m. Katastrální území...

číst více

Větší bezpečnost lávky v Horním Žlebu

NÁZEV: Větší bezpečnost lávky v Horním Žlebu MÍSTO REALIZACE: Horní Žleb KRÁTKÝ POPIS: Větší bezpečnost lávky přes koleje v Horním Žlebu. Aktuálně je lávka nebezpečná pro chodce při dešti, mrazech či sněžení. Navrhuji pochozí plochu z pozinkovaných roštů. POPIS:...

číst více