NÁZEV: Vytvoření chodníku mezi ulicí 2. Polské armády a Obloukovou u restaurace Fabrika
MÍSTO REALIZACE: Mezi ulicí 2. Polské armády a Oblouková
KRÁTKÝ POPIS: Nahrazení současného lidmi vyšlapaného chodníku, který spojuje přechody na ulici a 2. polské armády a Obloukové ulici, zpevněným asfaltovým chodníkem nebo chodníkem ze zámkové dlažby.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 70 000Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Město Děčín již nechává zpracovávat projektovou dokumentaci na tento záměr. Realizaci předpokládáme v roce 2018 – 2019 z jiných obecních zdrojů.