HLASOVAT PRO JEDNOTLIVÉ NÁVRHY MŮŽETE ZDE

NÁZEV: Výtvarné intervence na Šišáku

MÍSTO REALIZACE: Kruhová křižovatka známá jako tzv. Šišák na křížení ulic Slovanské, Dělnické a J. z Poděbrad, pozemky 3474/1 a 3511

KRÁTKÝ POPIS: Místo se nachází na jedné z nejdůležitějších os levého břehu, jdoucí od Podmokel směrem na Želenice. Tzv. Šišák je v Děčíně pojem, a to nejen svým atypickým tvarem ale především jako důležitá spojnice a křižovatka.

ODŮVODNĚNÍ: Rádi bychom zdůraznili společenský význam této oblasti jejím propojením výtvarnou formou s Podmokly. V dalších letech bychom rádi pokračovali s prostorem na spodním okraji parku u Thunské kaple.

POPIS: Výtvarná intervence by se mohla týkat celého území křižovatky. Výtvarnou intervencí nemusí vždy vzniknout finální řešení, vyžadující zde zřejmě další úpravu zeleně, ale (také) upozornění na potenciálně důležitá společenská místa.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Návrh předpokládáme realizovat prostřednictvím výběrového řízení, kde by převahovým kritériem hodnocení byla kvalita portfolia nabídky. Náklady max 300 000,-Kč