HLASOVAT PRO JEDNOTLIVÉ NÁVRHY MŮŽETE ZDE

NÁZEV: Výtvarná díla naproti kinu Sněžník

MÍSTO REALIZACE: Park (a chodník) naproti kinu Sněžník v Podmoklech- pozemky č. 1213/3 a 1233, Podmokelská

KRÁTKÝ POPIS: Nejde nám o obnovu celého parku, ale o hledání adekvátních návazností na místní kino, v prostoru, kde v šedesátých letech bývaly květinové záhony, které tak upozorňovaly na důležitou společenskou funkci místa na druhé straně ulice.

ODŮVODNĚNÍ: Park proti Sněžníku patří dlouhodobě mezi ty s tou nejhorší pověstí. Toto je jeden ze způsobů, jak z něj udělat lepší místo k životu. Předpokládáme, že by se směrem do parku postupně daly soustředit společenské a kulturní akce související s děním v budově kina.

POPIS: Rádi bychom zdůraznili společenský význam kina Sněžník tak, aby bylo jasné, kde se člověk nachází. Řešením by mohlo být několik dočasných soch na chodníku na hraně s přilehlým parkem, jenž by v tomto místě bylo dobré také upravit .V rámci společenských akcí v kině pak lze doprovodnými akcemi daleko lépe „zaplnit“park, a postupně mu tak vtisknout jiný charakter, než ten který dosud má.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Návrh předpokládáme realizovat prostřednictvím výběrového řízení, kde by převahovým kritériem hodnocení byla kvalita portfolia vztahujícího se k tématu. Celkové náklady max. 500 000 Kč, z toho 100 000 na úpravu pozemku.