Výsledky hlasování – statistiku najdete zde

V neděli 28. července bylo ukončeno hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Děčín 2019. Hlasování se letos účastnilo 993 občanů. Z 27 návrhů o kterých mohli občané hlasovat bude městem Děčín zrealizováno 13. Nejúspěšnějším návrhem s počtem 487 bodů se stal projekt na Revitalizaci ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem,na druhém místě se umístila Pítka ve veřejném prostranství s 419 body.

Jednotlivé návrhy získaly kladné i záporné hlasy, tyto hlasy byly navzájem odečteny a byl sestaven výsledkový žebříček. Na základě tohoto žebříčku jsou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů, až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude se realizovat takový následující návrh, který bude pokryt zbývající finanční částkou. Tak se stalo, že např. návrh Parkovací místa u hřbitova bude realizován přesto, že získal méně hlasů než některé jiné návrhy.

Nyní budou všechny vítězné návrhy předloženy radě města ke schválení a následně začneme pracovat na jejich realizaci.

Děkujeme všem, kteří se Tvoříme Děčín účastní, ať už jako navrhovatelé či jako hlasující.

Seznam vítězných návrhů Tvoříme Děčín 2019:

Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem
Pítka na veřejném prostranství
Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku
Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem
Návrat ke koupání v řekách
Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína
Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku
Venkovní fitness nejen pro seniory
Lavice v lese
Úprava cestiček v parku Bažantnice
Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě
Workoutové hřiště v Želenicích
Parkovací místa u hřbitova