NÁZEV: Vylepšení aleje na cyklostezce v Křešicích

MÍSTO REALIZACE: Děčín Křešice – alej od železničního přejezdu

KRÁTKÝ POPIS: V nové aleji u cyklostezky některé stromky chybí nebo jsou ve špatném stavu. Návrh by měl posloužit ke zlepšení stavu aleje.

POPIS: Na místě dosadit stromky, které chybí nebo nejsou v dobrém stavu.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: do 20 000,- Kč ?

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Návrh není situován na pozemcích města. Pozemky jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje či Státního pozemkového úřadu.