NÁZEV: Vykoupení cesty mezi Sídlištěm Březiny a zámečkem v Březinách
MÍSTO REALIZACE: Pole mezi Sídlištěm Březiny a zámečkem v Březinách
KRÁTKÝ POPIS: Navrhuji vykoupit pruh pole pro cestu mezi Sídlištěm Březiny a zámečkem v Březinách. Vzniklo by tak logické propojení těchto míst, které je pěšími často využíváno.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 100 000 Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Výkup pozemků není předmětem participativního rozpočtu, ani záměrem města a bývá dlouhodobou záležitostí.