NÁZEV: Volně přístupná venkovní horolezecká stěna pro všechny

MÍSTO REALIZACE: Budova DDM v Březinách

KRÁTKÝ POPIS: Navrhuji postavit na západní zdi budovy DDM v Březinách venkovní horolezeckou stěnu, která by sloužila jak dětem, tak dospělým.

POPIS: Navrhuji vybudovat venkovní horolezeckou stěnu na objektu DDM v Březinách. Západní stěna objektu je k tomuto účelu naprosto ideální, protože ve zdi nejsou žádná okna. Zároveň je budova dostatečně vysoká, aby se zde dala stěna postavit. Šířka i výška budovy umožňuje značnou škálu obtížnosti lezení, na stěně je možno udělat i převis. Tím stěna uspokojí požadavky lezců všech kategorií. Výhodou projektu je, že by ho mohly využívat jak široká veřejnost, tak děti v rámci případného kroužku lezení. Zároveň tak dojde k zatraktivnění DDM Děčín.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500.000Kč