NÁZEV: Venkovní park pro sportovní aktivity v Boleticích

MÍSTO REALIZACE: Městský pozemek u ulice Kamenná nad zastávkou autobusu číslo 208 v Děčín XXXII – Boletice nad Labem, parcelní číslo 832/1 katastrální území 607169

KRÁTKÝ POPIS: Volně přístupné venkovní hřiště pro náctileté a dospělé s odolnými kovovými prvky. Jedná se o návrh tzv. „venkovní posilovny“, která je nyní zbudována např. pod restaurací Kocanda na Starém Městě /viz snímek/. Cílem je přitáhnout náctileté i dospělé ke sportovním aktivitám pod širým nebem. Hřiště by bylo umístěné nedaleko prostoru městské policie a dalo by se případně dobře hlídat kamerovým systémem.

POPIS: Volně přístupné venkovní hřiště pro náctileté a dospělé s odolnými kovovými prvky. Jedná se o návrh tzv. „venkovní posilovny“, která je nyní zbudována např. pod restaurací Kocanda na Starém Městě /viz snímek/. Konkrétní způsob realizace by byl vybrán po konzultaci se specializovanou firmou. Náklady na údržbu tohoto hřiště by byly minimální.
Hřiště by bylo umístěné nedaleko prostoru městské policie a dalo by se případně dobře hlídat kamerovým systémem.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500.000Kč