NÁZEV: Úprava cestiček v parku Bažantnice

MÍSTO REALIZACE: Lesopark Bažantnice

KRÁTKÝ POPIS: Zpevnění blátivého povrchu pěšin vrstvou zásypového materiálu, např drobným štěrkem. Zbudování několika malých dřevěných můstků a přístupů ze směru od sídliště a z ulice Nad Bažantnicí.

POPIS: Odstranění listí z parkových pěšinek. Zpevnění povrchu stávajících pěšinek násypovým materiálem, např. drobným štěrkem, kačírkem, či jiným vhodným materiálem, dle vyjádření odborníka Nejednalo by se o vybudování asfaltových, či dlážděných chodníků, ale pouze o zlepšení povrchu přírodních pěšinek.
Instalace dvou až tří ks dřevěných můstků stejného typu jako už existující (použitý materiál – kulatina).
Napojení přístupových cest na parkové pěšiny ze směrů: U tvrze a Za Bažantnicí , event dalších přístupů.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 400 000 Kč