HLASOVAT PRO JEDNOTLIVÉ NÁVRHY MŮŽETE ZDE

NÁZEV: Úprava cestiček v parku Bažantnice

MÍSTO REALIZACE: Lesopark Bažantnice

KRÁTKÝ POPIS: Zpevnění blátivého povrchu pěšin vrstvou zásypového materiálu, např drobným štěrkem. Zbudování několika malých dřevěných můstků a přístupů ze směru od sídliště a z ulice Nad Bažantnicí.

ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že komplexní řešení revitalizace parku Bažantnice je pro vysoké náklady nejspíš otázkou daleké budoucnosti, umožnilo by toto úsporné řešení obyvatelům sídliště a přilehlých lokalit využívat tento téměř nevyužívaný park opět k procházkám a relaxaci. Napojení parkových cestiček ze směru od sídliště je přes některou z rovinek, jednu betonovou či druhou travnatou, otázkou cca deseti metrů. A pokud by se našlo řešení průchodu směrem k ulici Jiřího z Poděbrad, bylo by možno tichými uličkami dojít až do parku u Thunské kaple. Zdánlivě to sice spolu nesouvisí, ale když se vezme v úvahu, že obyvatelé tak „lidnatého“ sídliště na okraji města nemají prakticky možnost ani krátké procházky přírodou, je to paradox, který by bylo dobré napravit co nejdříve. A na zelené stráni s výše uvedenými rovinkami by byl dostatek místa pro dětská hřiště a lavičky. Věřím, že toto řešení by bylo možno bez nutnosti příliš vysokých finančních nákladů realizovat opravdu brzy a to považuji za podstatné.

POPIS: Odstranění listí z parkových pěšinek. Zpevnění povrchu stávajících pěšinek násypovým materiálem, např. drobným štěrkem, kačírkem, či jiným vhodným materiálem, dle vyjádření odborníka, nejednalo by se o vybudování asfaltových, či dlážděných chodníků, ale pouze o zlepšení povrchu přírodních pěšinek.
Instalace dvou až tří kusů dřevěných můstků stejného typu jako už existující (použitý materiál – kulatina), pokud vystačí finanční náklady.
Napojení přístupových cest na parkové pěšiny ze směrů: U tvrze a Za Bažantnicí , event dalších přístupů.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000 Kč