NÁZEV: Umístění kontejnerů tříděného odpadu do svahu.

MÍSTO REALIZACE: Křižovatka ulic Tylova a Vrchlického pod Základní školou Dr. Miroslava Tyrše

KRÁTKÝ POPIS: Zasazení kontejnerů tříděného odpadu do svahu pod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše.

POPIS: Zasazení kontejnerů do svahu.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 100 – 200 tis.

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Návrh byl zrealizován.