NÁZEV: Umělecká díla na pravém břehu Labe

MÍSTO REALIZACE: Nábřeží od starého rozběleského přívozu po ústí řeky Ploučnice. Návrh se týká těchto pozemků v majetku města:
-od přívozu (Kocandy) č. 167 a 169/1
-směrem ke kempu č. 170/1
– louka č. 2408/6
– u nového mostu č. 2408/2
– za kempem před železničním mostem č. 2406
– pás podél Ploučnice (kosa) č. 2405/1

Na každém z těchto vyjmenovaných pozemků by vzniklo umělecké dílo (t.j. intervence do veřejného prostoru a krajiny), celkem maximálně osm objektů, jelikož se jedná o rozsáhlé území.

KRÁTKÝ POPIS: Děčínská nábřeží jsou dlouhodobě nevyužívaná, přitom přírodně zajímavá, a my se snažíme najít způsoby jejich živého propojení s městem. Výtvarné intervence v těchto lokalitách by mohly pomoci s probuzením zájmu o tato neprávem opomíjená prostředí v blízkosti řek.

POPIS: Dočasné výtvarné objekty jsou pro dnešek typickým způsobem jak začínat s oživováním velmi důležitých částí měst ještě před tím, než se podaří najít finální řešení. Dlouhá děčínská nábřeží k tomu rovněž vyzývají.
V tomto kroku bychom se věnovali pravému břehu Labe zhruba od bývalého přívozu až k ústí Ploučnice, jehož členitost a rozsáhlost poskytuje řadu možných variant realizací.
Tato akce byla navržena jako projekt pro práce studentů Fakulty umění a designu ústecké UJEP, kde by se návrhy intervencí a objektů pro děčínské nábřeží realizovaly až na základě soutěže v rámci ateliéru.
Objekty vzniklé na základě zadání by vydržely na místě cca 5 let.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Náklady by se rozdělily zhruba takto:
– 50 000 Kč úprava pozemku
– 100 000 Kč jedna intervence, objekt
– 50 000 Kč x 7 dalších objektů, tj. celkem maximálně osm realizací za max. 500 000 Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Všechny navržené pozemky se nacházejí v aktivní zóně záplavového území, kde není možné z bezpečnostních důvodů umisťovat jakékoli prvky. Umělecké intervence v jakékoli podobě by zde mohly být téměř každoročně povodněmi odplaveny a způsobit škodu na majetku či újmu na zdraví.