NÁZEV: Stání pro kola
MÍSTO REALIZACE: u vlakového nádraží Děčín, Masarykovo náměstí, Tyršovo nám. , Prokopa Holého
KRÁTKÝ POPIS: Krytá stání pro kola
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 250 000

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Krytá stání dle návrhu vyžadují proces stavebního řízení, který není možný včetně realizace uskutečnit do jednoho roku. V rámci koncepčního pojetí cyklodopravy má město Děčín v plánu zakoupit cykloboxy. Zároveň v rámci Podmokel je třeba jakoukoli stavbu realizovat v souladu s Územní studií Obnovy historické části Podmokel, kde se pokusíme v následující projektové přípravě uplatnit tento požadavek. Nyní je možné kola umístit do úschovny na Hlavním vlakovém nádraží.