NÁZEV: SPORTUJEME I VEČER

MÍSTO REALIZACE: Hřiště ZŠ M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín 2

KRÁTKÝ POPIS: Ve městě Děčín chybí nejenom odpovídající hala na futsal, ale dokonce i venkovní hřiště. Nejblíže ideálu se blíží školní hřiště ZŠ M. Tyrše. Pokud by se na něm dostavělo umělé osvětlení bude odpovídat pravidlům a normám pro konání soutěžních utkání na místní a okresní úrovni.

POPIS: Přivedení kabelů s elektrickou energií na hřiště. Vybudování šesti stožárů na osvětlení, tři na každé delší straně hřiště. Stožáry budou osazeny moderními, nízkonákladovými světly. Dále zřízení řídící skříně (zapínání, vypínání, pojistky).

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 350 000 Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Odhadované finanční náklady na vybudování osvětlení sportovního hřiště přesahují maximální povolené finanční náklady na jeden návrh, cca 1 mil. Kč.