NÁZEV: Singletrail Maxičky
MÍSTO REALIZACE: k.ú. Maxičky, 181/1 + k.ú.Jalůvčí
KRÁTKÝ POPIS: Lesní cesta pro cyklisty i rodiny s dětmi. Trasa je navržena členitým terénem, tak aby nebyla náročná a užili si jí všichni bezpečně. Také je šetrná k okolnímu prostředí.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Největší položka bude za prodej nebo nájem pozemků od Českých Lesů. Samotná stezka není finančně náročná. Vybudování dvou parkovišť + základny pro cyklisty = 500000

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Singletrail není navržen na pozemcích města. Výstavba na jiných než městských pozemcích není v kompetenci města. Vybudování dvou parkovišť a základny pro cyklisty přesahuje maximální finanční náklady participativního rozpočtu na jeden projekt.