NÁZEV: Rozšíření parkoviště v Želenicích
MÍSTO REALIZACE: v Želenicích v ulici Za Bažantnicí u domu číslo popisné 50
KRÁTKÝ POPIS: Vyasfaltování travnaté/bahnité plochy, která již nyní slouží jako parkoviště.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 100 000,- Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Parkoviště je navrženo na soukromých pozemcích. Výstavba na jiných než městských pozemcích není v kompetenci města.