NÁZEV: Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem

MÍSTO REALIZACE: Městský lesopark Pod Kvádrberkem poblíž dolní vodárny, katastrální území Děčín, číslo parcely 673/1.

KRÁTKÝ POPIS: Obsah původně ozdobného jezírka tvoří bažina a zahnívající materiál. Přestože je přítok tvořen pramenitou vodou, obsah jezírka je potenciálně hygienicky závadný, nebezpečný pro malé děti a domácí mazlíčky. Projekt řeší vypuštění, vyčištění dna jezírka a napájejícího potůčku a pravidelnou údržbu po jeho sanaci.

POPIS: Projekt řeší vypuštění obsahu jezírka do odtoku, vyvezení odčerpání zbytkových kalů s vyvezením pevných kusů, vyčištění dna včetně dna přítoku nad křížením s vycházkovou stezkou a vymytí dna tlakovou vodou. Dále řeší zařazení pravidelné údržby jezírka do objednávek magistrátu na údržbu lesoparku. Výkony musí být smluvně zajištěny a odbor Magistrátu města Děčín, který práce objedná, bude odpovědný za kontrolu jejich provedení a za stav jezírka.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Náklady na první sanaci 15 tis. Kč. Náklady na pravidelné čištění 2x ročně (z toho jednou vždy po spadu listí) 15 tis. Kč./rok