NÁZEV: Revitalizace nábřeží
MÍSTO REALIZACE: Podmokly, 392/6
KRÁTKÝ POPIS: Oživení nábřeží po levé straně Labe. Nová cesta pro procházku s dětmi a kočárkem. Propojení s dětským hřištěm u kruhovým objezdem před mototechnou a novým grilovacím místem.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: zpevněná cesta = 400000
vysazení zeleně a mobiliáře= 100 tisíc

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Návrh není v souladu se záměry města a Povodím Labe, st.p. Plánovaná stavba vodního díla zatopí některé části navrhované cesty. V rámci Koncepce cyklodopravy je v těchto místech naplánováno vybudovat Labskou cyklostezku, ale i zde je nutné počkat na výstavbu vodního díla.