HLASOVAT PRO JEDNOTLIVÉ NÁVRHY MŮŽETE ZDE

NÁZEV: Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem

MÍSTO REALIZACE: prostor u parkoviště před budovou Atlantik

KRÁTKÝ POPIS: V prostoru před Atlantikem se nachází staré neudržované dětské hřiště, část atrakcí je zarostlá křovím, prostor okolo laviček je využíván jako parkoviště. Záměrem projektu je tyto atrakce obnovit, umístit zde nějakou houpačku, případně další herní prvky. Zároveň bude zapotřebí lépe zorganizovat parkování okolo hřiště, aby místo nebylo nebezpečné.

ODŮVODNĚNÍ: viz výše

POPIS: viz. výše

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000,-