NÁZEV: Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku

MÍSTO REALIZACE: Lesopark pod Stoliční horou

KRÁTKÝ POPIS: Navrhuji, co by první akci systematické obnovy lesoparku na Kváďáku (Stoliční hoře), opravit cestu od konečné autobusu u nemocnice směrem na Ludvíkovice, obzvláště pak její část, končící schody zobrazenými na videu.

POPIS: Viz video:

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Do 450 000 Kč