NÁZEV: Prořezání výhledu na Sněžnické vyhlídce

MÍSTO REALIZACE: Sněžnická vyhlídka cestou na Labskou stráž

KRÁTKÝ POPIS: Prořezat a zkrátit stromy, aby bylo vidět. Instalovat dřevěné zábradlí.

ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o turistické místo, které je vhodné k navštívení při cestě na opravenou Labskou stráž. Místo je zarostlé a není vidět nikam, krom korun stromů. Je to tam zpustlé.

POPIS: Vyřezání náletů a zaříznutí korun stromů tak, aby vyhlídka plnila svůj účel. Zároveň instalace dřevěného zábradlí, abychom vyhlídku zabezpečili.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 100 000 Kč