NÁZEV: Příprava projektové dokumentace na stavbu chodníku v Březinách podle silnice II/262
MÍSTO REALIZACE: Od autobusové zastávky „Březiny – škola“ až k zastávce „Březiny – horní“
KRÁTKÝ POPIS: Připravit projektovou dokumentaci pro realizaci chodníku podle velice frekventované silnice II/262 od autobusové zastávky „Březiny – škola“ až k zastávce „Březiny – horní“. Předmětem projektu je zbudování chodníku podle jedné strany silnice II/262 v intravilánu města. Povrch betonová dlažba, betonové obrubníky. Navrhoval bych též do projektu zařadit rovnou i veřejné osvětlení, ale to není podmínkou, obzvlášť, kdyby se to pak nevešlo do té částky.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: do 500 000 Kč vč. DPH.

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Pozemky podél silnice II/262 nejsou v majetku města, pro tvorbu projektové dokumentace a obdržení následného stavebního povolení by byl nutný jejich výkup, přičemž výkup pozemků představuje větší finanční zátěž, než je stanovený maximální limit, a delší časovou náročnost, tudíž by návrh ani nebylo možné zrealizovat do jednoho roku.