JAK NÁVRH PODAT

  • Podání on-line ZDE
  • Podání elektronicky na e-mailovou adresu tvorimedecin@mmdecin.cz. Formulář ke stažení ZDE. Větší přílohy, scany a obrazové soubory k podání návrhu JE NUTNÉ ZASÍLAT PŘES Úschovnu (do e-mailové schránky se větší data bohužel nevejdou).
  • V tištěné podobě na předepsaný formulář na podatelnu Magistrátu města Děčín. Formulář ke stažení ZDE, nebo k dispozici na podatelně Magistrátu města Děčín.

Lhůta pro podání návrhů končí 31. ledna 2019

 

KDO MŮŽE NÁVRH PODAT

  • Navrhovatelem může být občan České republiky nebo osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 15 let.
  • Navrhovatel musí zajistit podporu svého návrhu od dvou garantů. Garantem návrhu musí být obyvatel města Děčín starší 18 let.

JAKÁ JE ROLE OBČANA NAVRHOVATELE?

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

ČEHO SE MŮŽE NÁVRH TÝKAT?

Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či odpadkového koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu či přechodu pro chodce, realizace divadla či přednášky až například po zasazení stromu.

Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek. Viz pravidla.

  • Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území statutárního města Děčín a v případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích v majetku statutárního města Děčín (mapa pozemků města).
  • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

PŘEDSTAVTE SVŮJ NÁVRH OSTATNÍM!

Mluvte o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé statutárního města Děčín, a proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu a dostanou prostor v diskuzi, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.
Využijte všechny možné způsoby, jak dát ostatním obyvatelům, přátelům a sousedům vědět, proč by měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!