PRAVIDLA K PODÁNÍ NÁVRHU

OBLAST

Pravidla participativního rozpočtu jsou ke stažení ZDE.

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy projektů týkat
Vhodné jsou zjm. návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro město a jeho občany.

CENA

Realizace Vašeho návrhu projektu nesmí překročit daný finanční rozpočet.
Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 500 000,- Kč vč. DPH a roční provozní náklady nesmí přesáhnout 10 % z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

MAJETKOVÁ VAZBA

Návrh musí být realizován na území Města Děčín.
Pozemky a budovy, kterých se bude Váš návrh projektu týkat, musí být ve vlastnictví města. Zde je k dispozici mapa města, kde jsou vyznačeny budovy a pozemky ve vlastnictví města.

 

PROVEDITELNOST

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře (aktivní od 15.10.2018). Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

DÉLKA REALIZACE

Projekt musí být možné zrealizovat během 18 měsíců.