NÁZEV: Pravidelný úklid odpadků v lesích města Děčína po dobu 3 let

MÍSTO REALIZACE: Značené a neznačené vycházkové trasy (a jejich přilehlé okolí) v lesích ležících na území města Děčína (viz seznam navrhovaných tras níže v popisu projektu)

KRÁTKÝ POPIS: Zajištění komplexního projektu úklidu odpadků poblíž vybraných vycházkových tras v lesích Děčína. Organizace pracovníků provádějících úklid, distribuce pomůcek nutných pro provedení úklidu, vytvoření harmonogramu úklidu a kontrola jeho plnění, zajištění svozu sesbíraného odpadu a jeho likvidace. Pravidelná kontrola čistoty stezek.

POPIS:

Plán akcí:

 1. Volba koordinátora či dodavatele projektu. Sepsání smlouvy
 2. Průzkum situace ve vytipovaných lokalitách. Sepsání seznamu úklidových tras.
 3. Vyhodnocení průzkumu terénu = kvantifikace množství odpadků podél tras a odhad zdrojů (lidí) potřebných k sesbírání a likvidaci odpadu.
 4. Sestavení harmonogramu úklidových prací. Zajištění přepravy odpadků z míst sběrů do koncového likvidačního místa odpadků či místa svozu. Projekce počtu brigádníků pro úspěšný opakovaný sběr.
 5. Najmutí brigádníků pro realizaci sběru odpadků. Sepsání smluv
 6. Zapůjčení / pronajmutí / koupě a distribuce nástrojů, nářadí a pomůcek potřebných pro efektivní sběr odpadků mezi brigádníky.
 7. Vlastní realizace sběru odpadků.
 8. Svoz odpadků do místa jejich likvidace či sběrného dvora.
 9. Kontrola čistoty tras a revize harmonogramu úklidu. Komunikace upraveného plánu mezi brigádníky, odsouhlasení a tím nastavení kontinuity sběrů.

Pozn.: Lze rozšířit i o úklid městských parků, pokud současný dodavatel služeb úklidu nezvládá dostatečně plnit svou povinnost – k diskusi.

Příklad vytipovaných turistických tras:

 • Tyršův most – Pastýřská stěna – Nebíčko
 • TAO shop – Pastýřská stěna
 • Okruh kolem ZOO Děčín (Nebíčko – les nad Škrabkami – skály nad divadlem – ZOO DC)
 • Asfaltová cesta mezi Zoo DC a Nebíčkem
 • Lesopark Děčín (pod nemocnicí) – veškeré chodníčky v dolní části a také v části horní vedoucí až na vyhlídku Kvádrberg, cesta lesem do Ludvíkovic
 • Lesopark Děčín – Loubský potok a jeho koryto. Neznačená cesta vedoucí lesem do Ludvíkovic.
 • Okolí Thunské kaple
 • Cesta na vrch Chmelník
 • Vycházkové trasy v okolí Velkého Chlumu, Březin u Děčína a Křešic
  • Cca 30 h sběru, cesty tam a zpět celkem

Časová osa projektu:

Rozdělení na dvě sezony – letní a zimní. Je třeba reflektovat množství odpadků produkovaných návštěvníky lesů v zimě vs. v létě. V zimě bude probíhat sběr méně častěji.

Letní sezona (1.4. až 31.10.):

 • Sběr na vytipovaných trasách 3x do měsíce

Zimní sezona (1.11. až 31.3)

 • Sběr 1x měsíčně
 • Extra termíny pro sběr v období po Vánocích a Silvestru (kdy lidé chodí více ven, nepořádek z pyrotechniky)

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:

 • Odměna koordinátora – vedoucího projektu
  • Cca 10 hodin měsíčně v zimě = 15x 150 Kč = 2250,- měsíčně. V létě vyšší zapojení, 4500,- měsíčně
 • Odměna sběračům odpadků
  • 30 hodin měsíčně v zimě = 30x 120 Kč = 3600,- měsíčně zima
  • 90 hodin měsíčně v létě = 90x 120 = 10080,- měsíčně léto
 • Nákup pomůcek a nářadí pro sběr
  • Rukavice, pytle, mechanické chňapáky = 3000 Kč jednoráz
 • Náklady na logistiku – odvoz odpadů, pronájem dopravních prostředků či technických vozů
  • PHM či zaplacení svozu – jen odhad, dle možnosti sehnání vozu – 5000 kč měsíčně léto, 2000 kč zima
 • Platba za likvidaci odpadu
  • Může uhradit město ? 0,-
 • Marketing úspěšně realizovaného projektu skrze veřejné kanály
  • 5000,-
 • Neočekávané výdaje
  • 10 000,- ročně
 • Celkem: zima 7 850 Kč měsíčně. Léto 19 580 Kč. Jednorázově 18 000 Kč. Celkem ročně 45 430 Kč. Kontinuita na 3 roky = cca 150 000 Kč hodnota projektu a cílová částka podpory od města co by investora
DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Úklid navržených tras pravidelně zajišťuje Středisko městských služeb Děčín (dále jen SMS) v navrhovatelem navrženém rozsahu.
1) Vyjmenované lokality uklízí SMS pravidelně cca 1 x týdně v době turistické sezony, 2 x měsíčně v zimním období.
2) V rámci projektu Prostupné zaměstnávání v SMS jsou od června 2019 vyčleněni 4 stálí zaměstnanci, kteří tyto lokality uklízejí 2 x týdně v průběhu turistické sezony (případně dle potřeby).
3) SMS je nakloněno veškerým aktivitám ze strany předkladatelů, tím že dodá materiální vybavení na dobrovolný úklid (např. nástroje, nářadí a pomůcky ke sběru odpadků včetně zajištění svozu odpadu) nejen v projektu uvedených lokalitách.