NÁZEV: Venkovní fitness nejen pro seniory

MÍSTO REALIZACE: Vnitroblok Zámecká ulice, Severní zámecký park.

KRÁTKÝ POPIS: Nové dětské hřiště v centru města na místě starého, nebezpečného hřiště z 60 let.

POPIS: Hřiště by mohlo mít charakter pohádkové říše skřítků, víl a jiných bytostí. Při vytváření hřiště by se mohlo uspořádat sochařské sympozium, na kterém by se vyrobily originální herní prvky. Ostatní prvky by mohla vyrobit firma, která má certifikaci a zastřeší celou akci přestavby. V loňském roce jsem již vyhrál projekt obnovy části vnitrobloku, bylo by logické dalším projektem navázat a celou akci dokončit. V případě úspěchu tohoto navazujícího projektu se podaří revitalizovat celý zámecký dvůr.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500.000 Kč