PODANÉ NÁVRHY V ROCE 2018 – 2019

Dokončení chodníku – ul. Za Sadem

NÁZEV: Dokončení chodníku – ul. Za Sadem MÍSTO REALIZACE: ul. Za Sadem, p.p.č.: 339/8, k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Předmětem návrhu je dokončení stávajícího chodníku ze žulové dlažby, který není doposud zcela dodlážděn. Schodiště, která jsou součástí chodníku,...

číst více

Dětské hřiště v Chrochvicích

NÁZEV: Dětské hřiště v Chrochvicích MÍSTO REALIZACE: Pozemek p. č. 643/1 v katastrálním území Chrochvice, obci Děčín, městské části Děčín VII-Chrochvice. Konkrétně jde o část pozemku za budovou bývalé základní školy. Pozemek je téměř dvacet let nevyužíván, naposledy...

číst více

Odpočinkové zóny – centrum Podmokel

NÁZEV: Odpočinkové zóny – centrum Podmokel MÍSTO REALIZACE: Tržní ul. - park, Čsl.mládeže - park u muzea, střed parku před nádražím (po stranách fontány) KRÁTKÝ POPIS: Umístění 5 laviček a 3 odpadkových košů v popsaném prostoru (tj. v místech, kde kdysi v hojném počtu...

číst více

Parkovací místa u hřbitova

NÁZEV: Parkovací místa u hřbitova MÍSTO REALIZACE: p.p.č.  497, k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Zřízení dvou parkovacích stání s připojením na místní komunikaci. POPIS: Jedná se o zřízení dvou parkovacích stání s nezbytným připojením na místní komunikaci. Pojízdná...

číst více

Chodník ke hřišti

NÁZEV: Chodník ke hřišti MÍSTO REALIZACE: p.p.č.  1301/2, 276/23  k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Zřízení chodníku k parkovišti a hřišti. POPIS: Chodník bude z bet. dlažby, široký 1,6 m , přímý, podél p.p.č. 276/124 a 276/125. Končit bude u posledního sloupu...

číst více

Návrat ke koupání v řekách

NÁZEV: Návrat ke koupání v řekách MÍSTO REALIZACE: Břehové partie Labe, Ploučnice a Jílovského potoka KRÁTKÝ POPIS: Vytvoření přívětivých míst pro vyznavače přírodního koupání a pobytu u vody úpravou 2 až 3 vybraných lokalit/partií vodních toků v Děčíně a okolí....

číst více

Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou, 1. etapa

NÁZEV: Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou, 1. etapa MÍSTO REALIZACE: p.p.č. 844/1, k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou podél hlavní příjezdové komunikace do Březin v části podél plotu ČOV (1. etapa). Návaznost...

číst více

Znovuzrození parku

NÁZEV: Znovuzrození parku MÍSTO REALIZACE: p.p. 332/1, k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Obnovené veřejného parku s historií, společenskou a botanickou hodnotou, zaniklého po roce 1989 z důvodů zanedbané péče a necitlivých zásahů (částečné oplocení, zrušení...

číst více

Lavice v lese

NÁZEV: Lavice v lese MÍSTO REALIZACE: Červený vrch – v lese mezi Jalůvčím a Škrabkami – na vrcholu kopce KRÁTKÝ POPIS: Odpočinek při běhání i procházce – bezpečné posezení na krásné vyhlídce (po ohni není třeba kácet). POPIS: 1 až 2 lavice, případně i houpačka...

číst více

Schody

NÁZEV: Schody MÍSTO REALIZACE: Propojení ulice Erbenova a V Jámě KRÁTKÝ POPIS: Upravení krátkého svahu tak, aby se zde dalo bezpečně chodit. POPIS: Schody, či jinak zpevněný terén vhodný pro chůzi. Je to v blízkosti lesa, možná by bylo pěkné toto udělat ze dřeva....

číst více

Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku

NÁZEV: Oprava cesty  a renovace laviček v areálu lesoparku MÍSTO REALIZACE: Lesopark pod Kváderberkem Děčín II. Ulice Lužická KRÁTKÝ POPIS: Jedná se o obnovení části cesty v lesoparku pod Kváderberkem . Cesta  - vpravo vedle rybníčku při cestě lesoparkem nahoru....

číst více

BBD – Barevný, bzučíčí Děčín

NÁZEV: BBD - Barevný, bzučíčí Děčín MÍSTO REALIZACE: Vytypované pozemky v Děčíně vybrané dle vhodnosti a své pozice. KRÁTKÝ POPIS: Naše jednobarevné trávníky jsou smutným obrazem pro naše vnímavé oko. Pojď nechat vysadit více lučního kvítí, které nám krásně barevně...

číst více

Vylepšení aleje na cyklostezce v Křešicích

NÁZEV: Vylepšení aleje na cyklostezce v Křešicích MÍSTO REALIZACE: Děčín Křešice – alej od železničního přejezdu KRÁTKÝ POPIS: V nové aleji u cyklostezky některé stromky chybí nebo jsou ve špatném stavu. Návrh by měl posloužit ke zlepšení stavu aleje. POPIS: Na místě...

číst více

Chodník pro pěší z ulice Ploučnická

NÁZEV: Chodník pro pěší z ulice Ploučnická MÍSTO REALIZACE: Děčín 3 - Staré město, za koupalištěm, z ul. Ploučnická KRÁTKÝ POPIS: Chodník pro pěší z ulice Ploučnická k budově plaveckého areálu a komplexu Kaufland, který by opět umožnil příjemnou chůzi „zadem“ kolem...

číst více

Cesta kolem, nikoli na! (hřbitov)

NÁZEV: Cesta kolem, nikoli na! (hřbitov) MÍSTO REALIZACE: p.p.č. 6, k.ú. Podmokly KRÁTKÝ POPIS: Pakliže je v mapách i v katastru pozemek pojmenovaný jako ulice (zde Pomezní), předpokládá se, že bude přinejmenším schůdná bez ohrožení uživatelů na zdraví. Základem...

číst více

Nový chodník od parkoviště k domu Košická 304 – Bynov

NÁZEV: Nový chodník od parkoviště k domu Košická 304 - Bynov MÍSTO REALIZACE: Katastrální území Bynov , parcela 761 /10 KRÁTKÝ POPIS: Řešení přístupu k domu od parkoviště. Tvorba projektové dokumentace a vybudování chodníčku z tzv. šlapáků. POPIS: Návrh řeší zpevnění...

číst více

Město, prosím přesvědč mě, do Májovky bezpečně

NÁZEV: Město, prosím přesvědč mě, do Májovky bezpečně MÍSTO REALIZACE: Spojovací chodník mezi ulicemi Hrdinů a Májová. KRÁTKÝ POPIS: Již 32 let usilujeme o chodník ke školce v ul. Májová. Podél domu Hrdinů 367 chodí rodiče s dětmi do školky od autobusové zastávky...

číst více

Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína

NÁZEV: Venkovní fitness nejen pro seniory MÍSTO REALIZACE: Vnitroblok Zámecká ulice, Severní zámecký park. KRÁTKÝ POPIS: Nové dětské hřiště v centru města na místě starého, nebezpečného hřiště z 60 let. POPIS: Hřiště by mohlo mít charakter pohádkové říše skřítků, víl...

číst více

Venkovní fitness nejen pro seniory

NÁZEV: Venkovní fitness nejen pro seniory MÍSTO REALIZACE: Děčín 4, parčík u Máchova náměstí KRÁTKÝ POPIS: Umístění cca 6 posilovacích strojů v parku Chelčického (pod divadlem, vedle ZŠ Máchovka). Instalace je jednoduchá, ideálně na travnaté ploše. Cena jednoho stroje...

číst více

Nahoru na horu Kváderberg

NÁZEV: Nahoru na horu Kváderberg MÍSTO REALIZACE: Přístupová cesta na kopec Kváderberg směrem od horního vstupu do Nemocnice, z ulice Lužická KRÁTKÝ POPIS: Jedná se o zpřístupnění horní části kopce Kváderberg vozíčkářům a rodičům s kočárkem. Zpevnění cesty a její...

číst více

Venkovní park pro sportovní aktivity v Boleticích

NÁZEV: Venkovní park pro sportovní aktivity v Boleticích MÍSTO REALIZACE: Městský pozemek u ulice Kamenná nad zastávkou autobusu číslo 208 v Děčín XXXII – Boletice nad Labem, parcelní číslo 832/1 katastrální území 607169 KRÁTKÝ POPIS: Volně přístupné venkovní hřiště...

číst více

Ptačí domky

NÁZEV: Ptačí domky MÍSTO REALIZACE: Vybrané lokality určené po konzultaci s ornitologem a architekem. KRÁTKÝ POPIS: Cílem projektu je vytvořit zajímavé a umělecky zpracované ptačí budky, které budou instalovány ve veřejném prostranství. Nejen že vytvoříme útočistě pro...

číst více

Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem

NÁZEV: Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem MÍSTO REALIZACE: prostor u parkoviště před budovou Atlantik KRÁTKÝ POPIS: V prostoru před Atlantikem se nachází staré neudržované dětské hřiště, část atrakcí je zarostlá křovím, prostor okolo laviček je využíván jako...

číst více

Pítka na veřejném prostranství

NÁZEV: Pítka na veřejném prostranství MÍSTO REALIZACE: Veřejně přístupná místa v Děčíně (10 ks): 1 - v blízkosti dětského hřiště u bývalé polikliniky, 2 - Mariánská louka, 3 - Jižní zahrady Děčínského zámku, 4 - nábřeží \"u Rogala\", 5 - Masarykovo nám., 6 - v...

číst více

Obnovení komunikace.

NÁZEV: Obnovení komunikace. MÍSTO REALIZACE: část p.p.č. 795/1 k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Realizací návrhu dojde k obnovení a zprovoznění historické místní komunikace, která v současnosti citelně chybí. Návrh je proveden v minimálně možném provedení - pouze...

číst více

Lavička na vyhlídce u ulice na Vinici

NÁZEV: Lavička na vyhlídce u ulice na Vinici MÍSTO REALIZACE: Vyhlídka u ulice na Vinici KRÁTKÝ POPIS: Kousek od dětského hřiště na konci ulice na Vinici se nachází krásné místo, které umožňuje krásný výhled na Sněžník, Letnou a Popovický vrch. Na toto místo místo by...

číst více

Umělecká díla na pravém břehu Labe

NÁZEV: Umělecká díla na pravém břehu Labe MÍSTO REALIZACE: Nábřeží od starého rozběleského přívozu po ústí řeky Ploučnice. Návrh se týká těchto pozemků v majetku města: -od přívozu (Kocandy) č. 167 a 169/1 -směrem ke kempu č. 170/1 - louka č. 2408/6 - u nového mostu...

číst více

Výtvarná díla naproti kinu Sněžník

NÁZEV: Výtvarná díla naproti kinu Sněžník MÍSTO REALIZACE: Park (a chodník) naproti kinu Sněžník v Podmoklech- pozemky č. 1213/3 a 1233, Podmokelská KRÁTKÝ POPIS: Nejde nám o obnovu celého parku, ale o hledání adekvátních návazností na místní kino, v prostoru, kde v...

číst více

Výtvarné intervence na Šišáku

NÁZEV: Výtvarné intervence na Šišáku MÍSTO REALIZACE: Kruhová křižovatka známá jako tzv. Šišák na křížení ulic Slovanské, Dělnické a J. z Poděbrad, pozemky 3474/1 a 3511 KRÁTKÝ POPIS: Místo se nachází na jedné z nejdůležitějších os levého břehu, jdoucí od Podmokel...

číst více

Knihovna Věcí

NÁZEV: Knihovna Věcí MÍSTO REALIZACE: Objekt ve vlastnictví města Děčín KRÁTKÝ POPIS: Knihovna věcí je místo propojování generací a komunit. S možností předání uvědomění, že si nemusíš pořád něco kupovat… odnaučuje hromadit, inspiruje ke zdravému vztahu ke hmotě a...

číst více

Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku

NÁZEV: Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku MÍSTO REALIZACE: Lesopark pod Stoliční horou KRÁTKÝ POPIS: Navrhuji, co by první akci systematické obnovy lesoparku na Kváďáku (Stoliční hoře), opravit cestu od konečné autobusu u nemocnice směrem na Ludvíkovice,...

číst více

Zkratka na Starák

NÁZEV: Zkratka na Starák MÍSTO REALIZACE: Park podél náhonu zámeckého rybníka pozemek 2292/1. KRÁTKÝ POPIS: V současné době je přes tuto část parku vyšlapaná cesta, která je bahnitá, plná louží. Je velmi využívaná. Navrhuji tuto cestu vydláždit a tím logicky propojit...

číst více

Workoutové hřiště v Želenicích

NÁZEV: Workoutové hřiště v Želenicích MÍSTO REALIZACE: Pozemek 2889/1 v majetku města Děčína, betonový plácek pod oválem u Lesoparku Bažantnice KRÁTKÝ POPIS: Výstavba nového volně přístupného workoutového hřiště. Jedná se o hřiště na komplexní posilování s váhou...

číst více

Úprava cestiček v parku Bažantnice

NÁZEV: Úprava cestiček v parku Bažantnice MÍSTO REALIZACE: Lesopark Bažantnice KRÁTKÝ POPIS: Zpevnění blátivého povrchu pěšin vrstvou zásypového materiálu, např drobným štěrkem. Zbudování několika malých dřevěných můstků a přístupů ze směru od sídliště a z ulice Nad...

číst více

SPORTUJEME I VEČER

NÁZEV: SPORTUJEME I VEČER MÍSTO REALIZACE: Hřiště ZŠ M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín 2 KRÁTKÝ POPIS: Ve městě Děčín chybí nejenom odpovídající hala na futsal, ale dokonce i venkovní hřiště. Nejblíže ideálu se blíží školní hřiště ZŠ M. Tyrše. Pokud by se na něm...

číst více

Umělecká díla v přednádraží

NÁZEV: Umělecká díla v přednádraží MÍSTO REALIZACE: Prostor proti hlavnímu nádraží v Podmoklech. Pozemky patřící městu: č. 894, č. 895, č. 963/1 KRÁTKÝ POPIS: Revitalizace Podmokel už začala, ale na nejdůležitější vstupní bránu do města se dostane nejdříve za šest...

číst více

Umístění kontejnerů tříděného odpadu do svahu.

NÁZEV: Umístění kontejnerů tříděného odpadu do svahu. MÍSTO REALIZACE: Křižovatka ulic Tylova a Vrchlického pod Základní školou Dr. Miroslava Tyrše KRÁTKÝ POPIS: Zasazení kontejnerů tříděného odpadu do svahu pod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. POPIS: Zasazení kontejnerů do...

číst více

Rekonstrukce cesty Bažantnice

NÁZEV: Rekonstrukce cesty Bažantnice MÍSTO REALIZACE: Děčín – Želenice KRÁTKÝ POPIS: Denně přes plochu nad zastávkou MHD Bažantnice směrem do ulic Cihelná, Lidická a zpět projdou desítky až stovky lidí. Přístup mají ovšem ztížený nezpevněným povrchem, kde se za deště...

číst více

Odstranění závad parkoviště Zoo Děčín

NÁZEV: Odstranění závad parkoviště Zoo Děčín MÍSTO REALIZACE: Parkoviště u Zoo Děčín na Pastýřské stěně. KRÁTKÝ POPIS: Parkoviště zřízené v roce 2013 má do již odpočátku závady, které mohou způsobit úraz nebo poškození věcí. Projekt řeší odstranění závad. POPIS: Na...

číst více

Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem

NÁZEV: Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem MÍSTO REALIZACE: Městský lesopark Pod Kvádrberkem poblíž dolní vodárny, katastrální území Děčín, číslo parcely 673/1. KRÁTKÝ POPIS: Obsah původně ozdobného jezírka tvoří bažina a zahnívající materiál....

číst více

Chodník do sídliště

NÁZEV: Chodník do sídliště MÍSTO REALIZACE: Sídliště Březiny, na pozemku p.č. 184/3, 873, 276/90, a 276/113  v k.ú. Březiny KRÁTKÝ POPIS: Propojení asfaltového chodníku na konci sídliště (v místě mezi panelovými domy č.p. 174 a 175) s cestou podél Ploučnice v...

číst více