PODANÉ NÁVRHY V ROCE 2018 – 2019

Venkovní park pro sportovní aktivity v Boleticích

NÁZEV: Venkovní park pro sportovní aktivity v Boleticích MÍSTO REALIZACE: Městský pozemek u ulice Kamenná nad zastávkou autobusu číslo 208 v Děčín XXXII – Boletice nad Labem, parcelní číslo 832/1 katastrální území 607169 KRÁTKÝ POPIS: Volně přístupné venkovní hřiště...

číst více

Ptačí domky

NÁZEV: Ptačí domky MÍSTO REALIZACE: Vybrané lokality určené po konzultaci s ornitologem a architekem. KRÁTKÝ POPIS: Cílem projektu je vytvořit zajímavé a umělecky zpracované ptačí budky, které budou instalovány ve veřejném prostranství. Nejen že vytvoříme útočistě pro...

číst více

Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem

NÁZEV: Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem MÍSTO REALIZACE: prostor u parkoviště před budovou Atlantik KRÁTKÝ POPIS: V prostoru před Atlantikem se nachází staré neudržované dětské hřiště, část atrakcí je zarostlá křovím, prostor okolo laviček je využíván jako...

číst více

Pítka na veřejném prostranství

NÁZEV: Pítka na veřejném prostranství MÍSTO REALIZACE: Veřejně přístupná místa v Děčíně (10 ks): 1 - v blízkosti dětského hřiště u bývalé polikliniky, 2 - Mariánská louka, 3 - Jižní zahrady Děčínského zámku, 4 - nábřeží \"u Rogala\", 5 - Masarykovo nám., 6 - v...

číst více

Obnovení komunikace.

NÁZEV: Obnovení komunikace. MÍSTO REALIZACE: část p.p.č. 795/1 k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Realizací návrhu dojde k obnovení a zprovoznění historické místní komunikace, která v současnosti citelně chybí. Návrh je proveden v minimálně možném provedení - pouze...

číst více

Lavička na vyhlídce u ulice na Vinici

NÁZEV: Lavička na vyhlídce u ulice na Vinici MÍSTO REALIZACE: Vyhlídka u ulice na Vinici KRÁTKÝ POPIS: Kousek od dětského hřiště na konci ulice na Vinici se nachází krásné místo, které umožňuje krásný výhled na Sněžník, Letnou a Popovický vrch. Na toto místo místo by...

číst více

Umělecká díla na pravém břehu Labe

NÁZEV: Umělecká díla na pravém břehu Labe MÍSTO REALIZACE: Nábřeží od starého rozběleského přívozu po ústí řeky Ploučnice. Návrh se týká těchto pozemků v majetku města: -od přívozu (Kocandy) č. 167 a 169/1 -směrem ke kempu č. 170/1 - louka č. 2408/6 - u nového mostu...

číst více

Výtvarná díla naproti kinu Sněžník

NÁZEV: Výtvarná díla naproti kinu Sněžník MÍSTO REALIZACE: Park (a chodník) naproti kinu Sněžník v Podmoklech- pozemky č. 1213/3 a 1233, Podmokelská KRÁTKÝ POPIS: Nejde nám o obnovu celého parku, ale o hledání adekvátních návazností na místní kino, v prostoru, kde v...

číst více

Výtvarné intervence na Šišáku

NÁZEV: Výtvarné intervence na Šišáku MÍSTO REALIZACE: Kruhová křižovatka známá jako tzv. Šišák na křížení ulic Slovanské, Dělnické a J. z Poděbrad, pozemky 3474/1 a 3511 KRÁTKÝ POPIS: Místo se nachází na jedné z nejdůležitějších os levého břehu, jdoucí od Podmokel...

číst více

Knihovna Věcí

NÁZEV: Knihovna Věcí MÍSTO REALIZACE: Objekt ve vlastnictví města Děčín KRÁTKÝ POPIS: Knihovna věcí je místo propojování generací a komunit. S možností předání uvědomění, že si nemusíš pořád něco kupovat… odnaučuje hromadit, inspiruje ke zdravému vztahu ke hmotě a...

číst více

Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku

NÁZEV: Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku MÍSTO REALIZACE: Lesopark pod Stoliční horou KRÁTKÝ POPIS: Navrhuji, co by první akci systematické obnovy lesoparku na Kváďáku (Stoliční hoře), opravit cestu od konečné autobusu u nemocnice směrem na Ludvíkovice,...

číst více

Zkratka na Starák

NÁZEV: Zkratka na Starák MÍSTO REALIZACE: Park podél náhonu zámeckého rybníka pozemek 2292/1. KRÁTKÝ POPIS: V současné době je přes tuto část parku vyšlapaná cesta, která je bahnitá, plná louží. Je velmi využívaná. Navrhuji tuto cestu vydláždit a tím logicky propojit...

číst více

Workoutové hřiště v Želenicích

NÁZEV: Workoutové hřiště v Želenicích MÍSTO REALIZACE: Pozemek 2889/1 v majetku města Děčína, Ovál u lesoparku naproti konečné zastávce autobusu v Želenicích KRÁTKÝ POPIS: Výstavba nového volně přístupného workoutového hřiště. Jedná se o hřiště na komplexní posilování...

číst více

Zlepšení parkování ve vnitrobloku Zámecká – Děčín I

NÁZEV: Zlepšení parkování ve vnitrobloku Zámecká - Děčín I MÍSTO REALIZACE: vnitroblok Zámecká - Děčín I KRÁTKÝ POPIS: Nová parkovací místa ve vnitrobloku v Zámecké ulici. POPIS: Ve vnitrobloku by mělo vzniknout několik nových parkovacích míst, kterých je v centru...

číst více

Úprava cestiček v parku Bažantnice

NÁZEV: Úprava cestiček v parku Bažantnice MÍSTO REALIZACE: Lesopark Bažantnice KRÁTKÝ POPIS: Zpevnění blátivého povrchu pěšin vrstvou zásypového materiálu, např drobným štěrkem. Zbudování několika malých dřevěných můstků a přístupů ze směru od sídliště a z ulice Nad...

číst více

SPORTUJEME I VEČER

NÁZEV: SPORTUJEME I VEČER MÍSTO REALIZACE: Hřiště ZŠ M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín 2 KRÁTKÝ POPIS: Ve městě Děčín chybí nejenom odpovídající hala na futsal, ale dokonce i venkovní hřiště. Nejblíže ideálu se blíží školní hřiště ZŠ M. Tyrše. Pokud by se na něm...

číst více

Umělecká díla v přednádraží

NÁZEV: Umělecká díla v přednádraží MÍSTO REALIZACE: Prostor proti hlavnímu nádraží v Podmoklech. Pozemky patřící městu: č. 894, č. 895, č. 963/1 KRÁTKÝ POPIS: Revitalizace Podmokel už začala, ale na nejdůležitější vstupní bránu do města se dostane nejdříve za šest...

číst více

Umístění kontejnerů tříděného odpadu do svahu.

NÁZEV: Umístění kontejnerů tříděného odpadu do svahu. MÍSTO REALIZACE: Křižovatka ulic Tylova a Vrchlického pod Základní školou Dr. Miroslava Tyrše KRÁTKÝ POPIS: Zasazení kontejnerů tříděného odpadu do svahu pod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. POPIS: Zasazení kontejnerů do...

číst více

Rekonstrukce cesty Bažantnice

NÁZEV: Rekonstrukce cesty Bažantnice MÍSTO REALIZACE: Děčín – Želenice KRÁTKÝ POPIS: Denně přes plochu nad zastávkou MHD Bažantnice směrem do ulic Cihelná, Lidická a zpět projdou desítky až stovky lidí. Přístup mají ovšem ztížený nezpevněným povrchem, kde se za deště...

číst více

Odstranění závad parkoviště Zoo Děčín

NÁZEV: Odstranění závad parkoviště Zoo Děčín MÍSTO REALIZACE: Parkoviště u Zoo Děčín na Pastýřské stěně. KRÁTKÝ POPIS: Parkoviště zřízené v roce 2013 má do již odpočátku závady, které mohou způsobit úraz nebo poškození věcí. Projekt řeší odstranění závad. POPIS: Na...

číst více

Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem

NÁZEV: Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem MÍSTO REALIZACE: Městský lesopark Pod Kvádrberkem poblíž dolní vodárny, katastrální území Děčín, číslo parcely 673/1. KRÁTKÝ POPIS: Obsah původně ozdobného jezírka tvoří bažina a zahnívající materiál....

číst více

Chodník do sídliště

NÁZEV: Chodník do sídliště MÍSTO REALIZACE: Sídliště Březiny, na pozemku p.č. 184/3, 873, 276/90, a 276/113  v k.ú. Březiny KRÁTKÝ POPIS: Propojení asfaltového chodníku na konci sídliště (v místě mezi panelovými domy č.p. 174 a 175) s cestou podél Ploučnice v...

číst více

Obnova altánu „Turistický přístřešek Stoličná hora“

NÁZEV: Obnova altánu "Turistický přístřešek Stoličná hora" MÍSTO REALIZACE: Stoličná hora, poblíž bývalého výletního hostince Kvádrberk a významné vyhlídky Císařský výhled při červeně značené turistické stezky a naučné stezky "Kaňon Labe". KRÁTKÝ POPIS: Stávající...

číst více

Obnova poškozeného povrchu cyklostezky

NÁZEV: Obnova poškozeného povrchu cyklostezky MÍSTO REALIZACE: Úsek mezinárodní cyklostezky (2, EVT, Labská) od míst, kde se Žlebská ulice stáčí do pojezdu po odbočku k drážní budově (pod železniční zastávkou Děčín - Prostřední Žleb) v délce 170 m. Katastrální území...

číst více

Větší bezpečnost lávky v Horním Žlebu

NÁZEV: Větší bezpečnost lávky v Horním Žlebu MÍSTO REALIZACE: Horní Žleb KRÁTKÝ POPIS: Větší bezpečnost lávky přes koleje v Horním Žlebu. Aktuálně je lávka nebezpečná pro chodce při dešti, mrazech či sněžení. Navrhuji pochozí plochu z pozinkovaných roštů. POPIS:...

číst více