NÁZEV: Pítka na veřejném prostranství

MÍSTO REALIZACE: Veřejně přístupná místa v Děčíně (10 ks):
1 – v blízkosti dětského hřiště u bývalé polikliniky, 2 – Mariánská louka, 3 – Jižní zahrady Děčínského zámku, 4 – nábřeží \”u Rogala\”, 5 – Masarykovo nám., 6 – v blízkosti vstupu na Via Ferratu, 7 – úsek mezi ZOO a Pastýřskou stěnou, 8 a 9- 2x cyklostezka směr Těchlovice, 10 – cyklostezka směr Dolní Žleb – Německo,
s přihlédnutím k trase zasíťování veřejného vodovodu.

KRÁTKÝ POPIS: V současné době jsou v Děčíně 4 pítka. Záměrem projektu je vybavit veřejně přístupná místa v Děčíně pítky pro obyvatele, turisty, sportovce, cyklisty a psí miláčky a zvýšit tím atraktivnost Děčína jako turistického cíle a místa pro rodiny s dětmi. Výhodou navrhovaného typu FUENTE je, že slouží nejen k pití, ale lze si naplnit láhev, napojit psí miláčky a příp. umýt bolavá odřená místa a špinavá ústa malých ratolestí.

POPIS: Jako nejpraktičtější produkt se jeví pítko, které má variantu i se zabudovanou miskou pro psy.
Vytipovaná místa a konkrétní umístění pítek je potřeba přizpůsobit trase vedení veřejného vodovodu a projednat možnost jejich napojení se správcem sítí SČVK, a.s.
Pro úsporu vody je pítko opatřeno tlačným ventilem a voda teče po dobu stlačení ventilu.
V rámci projektu je možné vytipovat další vhodná místa k umístění veřejných pítek tak, aby vyhovovalo potřebám města, jeho obyvatel a návštěvníků.
Projekt lze navýšit o další kusy v případě, že se podaří vyjednat se společností SČVK, a.s. forma spolupodílení se na zásobování pitnou vodou a údržbě pítek. Dále je možné využít dotace na oblast cestovního ruchu v případě jejího vyhlášení. Po konzultaci s dodavatelem je možné vyjednat i množstevní slevu, tím dojde ke snížení nákladů na pořízení 1 ks pítka.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Roční údržba včetně zásobování vodou u dvou z výše uvedených pítek vyjde SČVK na cca 9.000 Kč. Předpokládané náklady na cca 10 pítek jsou v rozmezí 300.000 – 350.000 Kč, dle zvoleného typu a materiálu pítka. Předpokládané náklady na zabudování 1 ks pítka výjde cca do 5.000 Kč, celkem tedy 50.000 Kč a dále náklady na zásobení pitnou vodou a údržbu v roční výši 50.000 Kč. Celkové náklady projektu činí cca 450.000 Kč.