NÁZEV: Parkoviště – Sídliště Nálepkova (Bynov)
MÍSTO REALIZACE: Sídliště Nálepkova ulice
KRÁTKÝ POPIS: Parkoviště pro alespoň 15 vozidel.
POPIS: Vzhledem k situaci v této části Bynova se nabízí vytvoření parkoviště nejméně pro 15 vozidel.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 2 mil.

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Parkoviště je navrženo na soukromých pozemcích. Výstavba na jiných než městských pozemcích není v kompetenci města.