HLASOVAT PRO JEDNOTLIVÉ NÁVRHY MŮŽETE ZDE

NÁZEV: Parkovací místa u hřbitova

MÍSTO REALIZACE: p.p.č.  497, k.ú. Březiny u Děčína

KRÁTKÝ POPIS: Zřízení dvou parkovacích stání s připojením na místní komunikaci.

POPIS: Jedná se o zřízení dvou parkovacích stání s nezbytným připojením na místní komunikaci. Pojízdná plocha bude tvořena bet. dlažbou.

ODŮVODNĚNÍ: U místního hřbitova není doposud zřízeno žádné parkovací místo. Občané proto parkují na úzké příjezdové komunikaci nebo na sousedních travnatých plochách. Situace je proto nevyhovující.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 250 000 Kč