NÁZEV: Odstranit chodník před muzeem u komunikace
MÍSTO REALIZACE: Děčín Podmokly, k.ú. Podmokly, p.č. 891, chodník před muzeem u vozovky
KRÁTKÝ POPIS: Nepoužívaný, nerovný a zdevastovaný chodník navrhuji odstranit, doasfaltovat vozovku a vytvořit zde parkovací stání.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: cca 500 000,- Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Prostor je součástí Obnovy historické části Podmokel a bude realizován v souladu se zpracovanou územní studií. Navíc navržené pozemky nejsou v majetku města, stejně tak realizační náklady převýší maximální limit na jeden projekt v rámci participativního rozpočtu.