NÁZEV: Odstranění závad parkoviště Zoo Děčín

MÍSTO REALIZACE: Parkoviště u Zoo Děčín na Pastýřské stěně.

KRÁTKÝ POPIS: Parkoviště zřízené v roce 2013 má do již odpočátku závady, které mohou způsobit úraz nebo poškození věcí. Projekt řeší odstranění závad.

POPIS: Na celé ploše parkoviště bude provedeno dosypání otvorů tvárnic kamenivem frakce 0 – 6 mm, pokud možno rovnoměrně smíseném s kopaným pískem, případné přebytky budou odklizeny. Nefunkční kotva u krajního sloupu bude odstraněna odříznutím na sloupu i u země. Pokud by byl vznesen požadavek na setrvání kotvy krajního sloupu, bude vyřešen zřízením tzv. vzdušné kotvy dalším sloupem mimo areál parkoviště.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Náklady cca 10 tis. Kč, v případě zřízení vzdušné kotvy 50 tis. Kč.

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Akce je součástí plánu oprav pro rok 2019, bude v tomto roce provedena z rozpočtu města.